Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Teken de petitie: Minder coffeeshops in de Weimarstraat

Er zijn teveel coffeeshops in onze wijk. Een enkele coffeeshop is geen probleem, maar de huidige overconcentratie leidt al jaren tot veel overlast. Omdat verplaatsing van 1 of 2 coffeeshops geblokkeerd lijkt te worden door de Haagse gemeenteraad, bieden wij deze petitie aan.

Wij

De bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier en WijWeimar

constateren

dat voorstellen van de burgemeester om een of meerdere coffeeshops uit onze wijk te verplaatsen, geblokkeerd lijken te worden door een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad (VVD, CDA, Hart voor Den Haag), omdat er in andere wijken geen draagvlak is. Hiermee blijft het probleem van overlast in stand in de Weimarstraat, terwijl de lusten en de lasten van de aanwezigheid van coffeeshops eerlijker verdeeld moeten worden in de stad. Ook in onze wijk is geen draagvlak voor zoveel coffeeshops. Net als in andere wijken wonen hier mensen die een leefbare en veilige buurt verdienen. Er zijn speelplaatsen, verzorgingstehuizen en scholen (er is zelfs een basisschool op 50 meter van 1 van de coffeeshops).

en verzoeken

per direct werk te maken van verplaatsing van twee coffeeshops naar andere delen van de stad.