Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Oracs, we krijgen ze er wel onder!

Eindelijk lijkt het toch zo ver te komen, de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers, de zogenaamde Oracs in een aantal straten: de Stephenson-, Columbus-, Copernicus-, Daguerrestraat, de Galileistraat tussen Beeklaan en Regentesselaan en het kleine Wattstraatje.

In 2013 startte het verhaal van de Oracs in het Regentessekwartier met een voorlopig plaatsingsplan, voorlichtingsavonden en bezwaren van bewoners van de genoemde straten. Waarom konden die dingen bijvoorbeeld niet bij de blinde muren aan het einde van de straat geplaatst worden? Nou, dat was onmogelijk vanwege de ondergrondse leidingen en kabels.

Meeuwen

Uiteindelijk besloot de gemeente om in deze straten voorlopig helemaal geen containers te plaatsen. De reden hiervoor was de onmogelijkheid om met de leegwagen in de Daguerrestraat met die bocht erin te kunnen manoeuvreren. In een nabije toekomst zou bezien worden of er bij de opknapbeurten van Regentesselaan en Beeklaan een oplossing te vinden was. Kortom, de vuilniswagen op vrijdag bleef in dit gebiedje gewoon rijden en reken maar dat de Haagse meeuwen dit ook wisten.

Herstart onderzoek plaatsing Oracs in 2020

In 2020 viel er bij de bewoners weer een gemeentebrief in de bus over dit onderwerp en in november verscheen het nieuwe plaatsingsplan, met natuurlijk weer een aantal Oracs op door bewoners als onaanvaardbaar geachte plekken. Er werden in de verschillende straten weer ‘zienswijzen’ ingediend met alternatieven. In de Daguerrestraat wilde men er niet aan dat de bocht uit de straat gehaald werd. Die bocht remt de snelheid en functioneert ook als fietsenparkeerplaats. (Zie foto)

Blinde muren

De bezwaren werden deze keer echt serieus genomen en nu ligt er een definitief plaatsingsplan, met als meest opvallende zaak dat de Oracs nu allemaal aan het begin en einde van de straten bij blinde muren staan op de hoeken van Regentesselaan en Beeklaan. Het kan dus blijkbaar wel op die plaatsen. Daarbij moet gezegd worden dat de Oracs nu op parkeerplekken gezet worden en niet meer op de stoepen. En de bocht in de Daguerrestraat blijft er gewoon. De enige verliezers lijken de vrijdagmeeuwen te zijn. Realisatie van de Oracs vóór januari 2022.

Oracs

 

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen