Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Oproep aan pandeigenaren: wees kritisch aan wie je verhuurt!

Abdel Bouchibti kent als transformatiemanager veel ondernemers en eigenaren in de Weimarstraat en (een groot deel van) de Beeklaan en met verschillende van hen is hij in gesprek. Pandeigenaren zijn belangrijk voor de buurt. Zij beslissen immers aan wie een winkelruimte wordt verhuurd.

Verantwoordelijkheid

De meeste winkeliers zijn zelf huurders, en de meesten willen net als bewoners een leuke buurt. Dat is immers ook in hun eigen belang. Abdel: “Het probleem zit vaker bij pandeigenaren. Die hebben een grote verantwoordelijkheid voor de buurt, maar nemen die lang niet altijd. In het verleden verhuurden ze hun panden aan iedereen die maar wilde. Het maakte hen niet uit, als er maar betaald werd en zij flinke winst konden maken. Dat gaat nu niet meer zomaar.”

Geïnteresseerde ondernemers

“Als er nu een pand leeg komt te staan, wordt er onderhandeld met de eigenaar, om te voorkomen dat er nog een belwinkel komt, of nog een supermarkt. Er is nu een lijst van zo’n 40 ondernemers die geïnteresseerd zijn in een plek in de Weimarstraat, en die lijst is heel gevarieerd. Huren zijn vaak hoog, te hoog voor beginnende ondernemers, en daar zouden eigenaren ook wat aan kunnen doen. Te vaak laten ze een pand liever leeg staan dan voor minder verhuren. Daar hebben wij geen invloed op, maar we kunnen wel proberen hen van mening te doen veranderen! De vergunningplicht helpt. Eigenaren die alleen maar op winst uit zijn, weten dat ze met de verhuur moeten uitkijken, dat ze selectief moeten zijn en beter met ons in overleg kunnen gaan.”

Het begint bij de eigenaren

Er zijn winkels en ondernemingen die er leuk uitzien, maar een groot aantal ervan is, zeker in het laatste deel van de Weimarstraat, verwaarloosd. Een grote ergernis van bewoners en goedwillende ondernemers. Abdel: “Eigenaren worden ook hierop aangesproken. En als het echt de spuigaten uitloopt, volgt net als voor bewoners een handhavingstraject. Momenteel wordt gesproken over een ‘uitstralingsproject’, om het aanzicht van panden echt aan te pakken. In een straat die er leuk uitziet, zijn mensen graag, en daar vestigen nieuwe ondernemers en nieuwe winkeliers zich dan ook weer graag. Maar veel begint bij de eigenaren.” Die roept hij dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

De Weimarstraat blijft grotendeels winkelstraat, van het begin tot het eind. Voor de Beeklaan is dat anders. Daar zijn in feite te veel winkels en er zit geen loop in de straat. Dat herkent vast iedereen. En uiteindelijk lukken daar maar weinig winkels. Panden die daar leeg komen te staan, worden de komende jaren veelal omgebouwd tot woningen. Dat is in de gesprekken met de eigenaren ook het advies. Waarbij Abdel beklemtoont dat het dan wel om fatsoenlijke woningen moet gaan; duurzaam en betaalbaar.

 

Tekst: Marieke Bauwens
Foto: Piet Vernimmen