Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Iedereen een Meester: van voorlezen tot tuinonderhoud, van klussen tot gitaarles

Den Haag kent een lerarentekort van 14,9% ofwel op elke 1000 leerkrachten komt Den Haag er 149 tekort. Het is een gemiddelde: veel ‘witte’ scholen hebben aanzienlijk minder last van dat probleem, dus het lerarentekort in wat zwakkere wijken zoals in Laak en Escamp is aanzienlijk hoger. ‘Lerarentekort’ is niet iets van het laatste jaar en de oorzaken zijn bekend: te weinig salaris, nauwelijks carrièremogelijkheden en een grote werkdruk.

September 2021

Margôt Hart-Beekman: “De nieuwe stichting ‘Iedereen een Meester’ biedt vanaf september 2021 een mogelijke oplossing om de werkdruk binnen het onderwijs te verlichten. Initiatiefnemer van ons project is Marjolijn Grijns. Via PEP, het centrum voor vrijwilligersorganisaties, ben ik benaderd om als coördinator deel uit te maken van het team ‘Iedereen een Meester’. Ik heb een achtergrond als bedrijfskundige, heb belangstelling voor coaching en counseling en het is voor mij als vrijwilliger een prachtige uitdaging om dit project in Den Haag op poten te zetten.”

In Den Haag nemen voorlopig negen basisscholen van de Stichting Haagse Scholen deel aan het project: scholen in Loosduinen, Houtwijk, Laak, Molenwijk en Mariahoeve. In het Regentesse- Valkenboskwartier neemt De Klimop aan de Cartesiusstraat deel aan ‘Iedereen een Meester’.

Kwaliteiten inzetten

Het uitgangspunt van ‘Iedereen een Meester’ is om de kennis, talenten en kwaliteiten van wijkbewoners in te zetten op scholen. Margôt: “Je moet dan denken aan mensen die gepensioneerd zijn en iets in de maatschappij willen betekenen, bewoners die tijdelijk geen werk hebben, bewoners die graag een steentje willen bijdragen of aan bewoners die een bijzonder talent of beroep hebben. Er zijn ook bewoners die twijfelen of ze wel of niet als zijinstromer het onderwijs in zullen gaan. Dan biedt deze kennismaking een mooie kans om te onderzoeken of het iets voor jou is. En je hebt tegenwoordig steeds meer bedrijven die het toejuichen als hun medewerkers, vaak in ‘de tijd van de baas’, dit soort vrijwilligerswerk doen.”

Win-win-win

Margôt: “‘Iedereen een Meester’ is een dubbele win-win situatie. De scholen krijgen er extra menskracht bij, we verlagen op deze manier de werkdruk, de wijkbewoners verrijken hun eigen leven, het is goed voor de buurt en de leerlingen van de deelnemende scholen krijgen extra aandacht.”

Eindmusical

Op de website ‘Iedereen een Meester’ kunnen buurtbewoners lezen waar de scholen behoefte aan hebben. Het is vanzelfsprekend mogelijk om zelf met een voorstel te komen, zoals bijvoorbeeld een gastles over je beroep, het verzorgen van technische klusjes op de school, helpen bij lessen handenarbeid of techniek of meehelpen bij een schoolevenement. Denk ook aan gitaar- of kooklessen, de schooltuin onderhouden of meehelpen bij de eindmusical.

De Klimop zoekt begeleiders

Bij De Klimop zijn ze op dit moment vooral op zoek naar begeleiders die in kleine groepjes leerlingen helpen bij taal of rekenen; naar mensen die willen voorlezen of die nieuwkomers willen helpen bij het aanleren van de taal; bij de kleutergroepen zoekt de school begeleiders bij ‘leren spelen’. En je kunt via ‘Iedereen een Meester’ ook eigen voorstellen indienen. Kijk op de website: www.IedereeneenMeester.nl.

 

Tekst en foto: Piet Vernimmen