Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hoe lossen we het op zonder rechter? Parenting Coordination in de familierechtpraktijk

Rubriek: Familie & Recht

In de meimaand met Hemelvaart en Pinksteren waren er wat extra vrije dagen en dat gaf ruimte voor het opruimen van jarenlang verzamelde artikelen, uitspraken en cursussen. Veel kon weg, door de tijd achterhaald of digitaal al voorzien van de laatste versie. In de afgelopen jaren is er een constante stroom van nieuwe ontwikkelingen in de familierechtpraktijk. Ook het werk van de familierechtadvocaat/ mediator is meegeëvolueerd. Scheidingen en met name ‘high conflict’ scheidingen blijven toenemen, het werk is gecompliceerder geworden. Tijdens het opruimen ontstond het idee u via deze column te laten kennismaken met een nieuwe loot in de familierechtpraktijk in Nederland: Parenting Coordination (letterlijk vertaald: ouderschap coördinatie).

Parenting Coordination

Via parenting coordination lossen ouders hun conflict op zonder rechter. Het is een kindgericht proces waarin het perspectief van het kind centraal staat. De parenting coördinator (de PC) helpt bij de uitvoering en naleving van het ouderschapsplan. Het betreft conflicten over bijvoorbeeld: school- en sportkeuze; wijzigingen in zorg- en/of vakantieregelingen; incidentele gebeurtenissen zoals verjaardagen; toestemming vakantie buitenland; binnenlandse verhuizingen; medische aangelegenheden; alimentatiegeschillen; periode/duur van de vakantie; de wijze van contact rond ziekte van ouder of kind; hoe vaak belmomenten plaatsvinden.

Aanbeveling of bindend advies

De PC heeft meer bevoegdheden dan een mediator. Komen de ouders er samen niet uit, dan kan de PC een aanbeveling doen of zelfs een bindend advies geven. Als een ouder het bindend advies niet nakomt, kan dit door de rechter worden bekrachtigd.

Opnemen in ouderschapsplan

In het ouderschapsplan kunnen ouders opnemen dat de PC (zo nodig online) wordt ingeschakeld bij geschillen voor een snelle en tijdige oplossing. Daarmee wordt ingezet op een gezonde en veilige ouder-kindrelatie én wordt een beroep op de overbelaste rechtbank zo voorkomen.

 

Boekentip:
Ruzie in de relatie, (2021, Glasl en Van Lith, Weimar, SWP Amsterdam, ISBN 978 8850 679 6). Interessant voor iedereen om te lezen, met remedies.

Door: Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator (vFAS)
ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl