Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De creatieve metselaar

De bouwgeschiedenis van het Regentessekwartier begint rond 1885 en aannemers zijn binnen de kortste keren in de weer met kleine aaneengeschakelde bouwprojecten, veelal uitgevoerd in de stijl van de toenmalige mode: de neorenaissance. Als je anno 2021 op de stoep loopt in het Regentessekwartier en je kijkt voor je uit, dan zie je in veel straten de tientallen horizontale en verticale witte lijnen van die neorenaissance-huizenrij.

Symmetrie

Het is aardig te ‘ontdekken’ hoeveel panden zo’n bouwproject omvatte. Veelal zijn ze in symmetrie gebouwd. Mooie voorbeelden zijn de Suezkade 57-80 met ‘Anno’ aan de linkerkant en ‘1893’ helemaal aan de rechterkant, Conradkade 24-30, Weimarstraat 50-54, Regentesselaan 94-100, Daguerrestraat 64-74 en in diezelfde straat 119-133. Maar de wijk staat er vol mee. (Wat vindt u overigens van die merkwaardige Noord-Duitse baksteen-architectuur van Weimarstraat 168-174)?

creatief metselwerk 2

 

Latei en boog

Een kenmerk van die neorenaissance-panden zijn de boogveldjes. Om het gewicht op de raam- of deurpartij op te vangen, gebruikten de aannemers op het eind van die 19e eeuw geen latei (draagbalk), maar vingen ze het gewicht op door een boog. Dan krijg je het verschijnsel dat de ruimte boven het kozijn meteen doorloopt tot de boog. Die ruime daartussen is het boogveld.

creatief metselwerk 3

 

Metselaars

Zo’n boogveld kun je opvullen met bloemmotieven of met een koppetje en dan krijg je een in reliëf opgevuld boogveldje, een boogtrommel. Maar ReVa is vooral rijk aan boogveldjes die opgevuld zijn met decoratief bedoeld mozaïek van siermetselwerk. In dat siermetselwerk is een ongekende variatie te zien in soorten baksteen, kleur en patronen. Het zou niks verbazen als de metselaar vrij was deze bogen naar eigen smaak in te vullen. Een soort metselaarsstempel. Het lijkt aannemelijk dat hij daarbij gebruik kon maken van de voorraad stenen die de aannemer in depot had. Het is intrigerend te zien welk systeem de metselaar hanteerde bij de opvulling van die boogveldjes op de begane grond, eerste en soms ook tweede verdieping. En dan moest hij natuurlijk ook rekening houden met de boogveldjes die de concurrerende metselaar van het bouwblok ernaast had gebruikt.

creatief metselwerk 4

 

2021

In een paar gevallen heeft een eigenaar de boogveldjes bedekt met spaanplaat en wit geschilderd of beschilderd met vogeltjes of met jugendstilmotieven. Maar de meeste boogveldjes in de wijk zien eruit alsof de metselaar ze gisteren heeft gerealiseerd. Boogveldjes: ongekende creativiteit op een veldje van nog geen kwart vierkante meter.

Iets om trots op te zijn!

Met dank aan Robert Schütte, architect
Tekst en foto’s: Piet Vernimmen