Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Constant Rebecque, militair met een bijzondere band met Oranje

De Constant Rebecquestraat ligt tussen de Koningin Emmakade en het Verversingskanaal. Dit deel van de wijk stond oorspronkelijk bekend als het Veldherenkwartier; de straatnamen zijn ontleend aan officieren die van 1830 tot 1839 de Belgische Opstand bevochten. De Constant Rebeque was een van hen.

Gouverneur van prins Willem

Jean Victor de Constant Rebecque, geboren in 1773 in Genève, had al een avontuurlijk leven als militair in Frankrijk achter de rug toen hij in 1805 werd aangesteld als militair gouverneur van de jonge prins van Oranje (later koning Willem II). Deze prins Willem was als 2-jarig jongetje met zijn familie uitgeweken naar Engeland. De Nederlanden waren al sinds september 1793 in oorlog met Frankrijk. Begin 1795 trokken Franse troepen de Nederlanden binnen over de dichtgevroren rivieren. Op 19 januari 1795, een dag na de vlucht van de Oranjes, riepen de Fransen de Bataafse Republiek uit. Prins Willem studeerde op dat moment aan de militaire academie van Oxford. Onder begeleiding van De Constant Rebecque vertrok hij kort daarna naar het Britse leger van Wellington in Spanje. Samen namen ze deel aan verschillende veldslagen in Spanje.

Napoleon

Toen er in 1813 een einde kwam aan de Franse overheersing, keerde Willem Frederik, de vader van de jonge prins Willem, terug naar Nederland. Hij kwam per schip aan op het strand van Scheveningen en werd uitgeroepen tot ‘soeverein vorst’. Op 2 december 1813 begon het koningschap van Willem I officieel. De Constant Rebecque werd bevorderd tot kolonel en later generaal-majoor van het Nederlandse leger. Ook werd hij voorzitter van de commissie die de Frans-Nederlandse grens moest vaststellen. In 1815 speelde hij een opvallende rol in de strijd tegen Napoleon. Vooral zijn optreden in het strategische spel rond de slag Quatre-Bras, twee dagen voordat Napoleon definitief verslagen werd bij Waterloo, maakte grote indruk.

Belgische Opstand

In 1830 vergezelde hij Frederik, broer van de jonge prins Willem, naar Brussel om de daar uitgebroken onrust tot bedaren te brengen. Tijdens de Belgische Opstand werd hij chef-staf in het leger, dat in 1831 tegen de Belgen optrok in de Tiendaagse Veldtocht. In Leuven regelde hij later de wapenstilstand en de terugtrekking van de Nederlandse troepen. In 1837 nam De Constant Rebecque ontslag uit het leger en in 1846 kreeg hij de titel baron. Ook werd hij onderscheiden met de Militaire Willems Orde. Hij overleed in 1850.

De Constant Rebecque

Tekst en foto: Annemarie Piersma
Afbeelding: Wikipedia