Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De bomen van ReVa

Medio mei, nadat eindelijk alle bomen in blad waren gekomen, inventariseerden we al wandelend met wijkbewoner en oud-biologiedocent Ron Bus het bomenbestand in ReVa. Zowel het aantal als de diversiteit van de ReVa bomen zijn groot, reden dat in dit artikel slechts enkele, maar soms bijzondere exemplaren aan bod komen.

Penwortel

In de Stephensonstraat staat een aantal bloeiende kerspruimen. Voorheen stonden hier sierappels, maar de bewoners ergerden zich aan de rommel van de gevallen, niet eetbare, appeltjes. Verderop, op de Beeklaan, staat in het stenige middendeel een esdoorn. Ron: “De gemeente plant die graag vanwege hun diepe penwortel, die het asfalt en de stenen niet naar boven drukt. Populieren en abelen doen dat bijvoorbeeld wel.”

Belangrijke diversiteit

Hollandse iepen sieren de Valkenboslaan. “Twintig jaar geleden heerste er iepziekte. Een groot deel van de iepen is toen gekapt. Inmiddels zijn er resistente soorten, maar nu heerst er weer een ernstige essenziekte.” Diversiteit in bomen is ook daarom belangrijk. Anders loop je bij ziekte of gelijke leeftijd van dezelfde bomen het risico dat hele straten in één keer leeggekapt moeten worden. Zo verloor destijds ook de Columbusstraat in één dag al zijn prachtige oude iepen, tot groot verdriet van de bewoners.

Levend fossiel

Op de hoek van de Fahrenheitstraat/Laan van Meerdervoort staat een tamelijk unieke Kaukasische vleugelnoot. Later vinden we er nog een, op de hoek van de Acaciastraat en de Thomsonlaan. Even verderop in de Fahrenheitstraat, richting Ovonde, staan een paar amberbomen en voorbij de Ovonde, nog steeds in de Fahrenheitstraat, zitten duiven in een rij ginkgo’s. Ron: “Die boom zit tussen een naald- en een loofboom in. Hij is in feite een levend fossiel, want het is de enig overgebleven soort van het geslacht gminkgo.”

Goed voor de bijen

In de Celsiusstraat staat een linde. Een heel gewone boom, maar geliefd vanwege de heerlijke geur tijdens de bloei.Even verder, op het Newtonplein, veel platanen. “Die laten stukken schors vallen. Bewoners bellen soms de gemeente, omdat ze denken dat de bomen ziek zijn.”Via de Noorderbeekstraat naar het Kamerlingh Onnesplein, waar een grote Italiaanse populier de show steelt. Ron: “Nadeel van populieren is dat ze nogal snel takken verliezen, zeker met harde wind.”Verder door de Noorderbeekstraat, die langs de fraaie nieuwbouw naar de Beeklaan loopt, waar een kleine 10 jaar geleden een rij honingbomen werd geplant. Oorspronkelijk uit China en Korea. Een traktatie voor honingbijen.

Monumentaal

De route voert via de Loosduinseweg en de Gaslaan naar de Karel Roosstraat. Hier staat de enige officiële monumentale boom van ReVa: de ruim 200-jarige paardenkastanje, die daar samen met een paar kleinbladige lindes op het kleine pleintje majesteitelijk staat te bloeien.

Er is een handige Haagse bomen app, waarin álle gemeentelijke bomen, dus ook die in ReVa, uitgebreid staan beschreven. Je komt er via deze link of als je in je browser eenvoudig ‘Haagse bomen app’ intikt.

Nota Stadsbomen

In februari van dit jaar bracht de gemeente de ‘Nota stadsbomen’ uit. Een ambitieus stuk, met veel goede plannen. In de nota staan twee hoofddoelen: een toekomstbestendig aaneengesloten netwerk van stadsbomen en meer kroonoppervlak in de stad. Soms zijn er helemaal geen bomen in een straat, zoals in de Edisonstraat en de Ampèrestraat. Meestal heeft dat een reden, zoals trams of ondergrondse leidingen. Daar waar het bomennetwerk gaten vertoont, zoals bijvoorbeeld ook het Valkenbosplein, wil de gemeente toch bekijken hoe die opgevuld kunnen worden. In onze wijk worden in de nota verder de middenbermen van Laan van Meerdervoort, Regentesselaan en de Beeklaan genoemd als plekken om de verstening weg te halen en bomen te planten.

Stephensonstraat Kerspruim
Stephensonstraat Kerspruim
Beeklaan Esdoorn
Beeklaan Esdoorn
Valkenboslaan Hollandse iep
Valkenboslaan Hollandse iep

Fahrenheitstraat LvM Kaukasische vleugelnoot
Fahrenheitstraat LvM Kaukasische vleugelnoot
Fahrenheitstraat Amberboom
Stephensonstraat Kerspruim
Stephensonstraat Kerspruim
Fahrenheitstraat Ginkgo
Fahrenheitstraat Ginkgo

Celsiusstraat Linde
Celsiusstraat Linde
Newtonplein Plataan
Newtonplein Plataan

 

Kamerlingh Onnesplein Italiaanse populier
Kamerlingh Onnesplein Italiaanse populier

 

 

 

Beeklaan Rijtje honingbomen
Beeklaan Rijtje honingbomen
Karel Roosstraat Monumentale paardenkastanje
Karel Roosstraat Monumentale paardenkastanje
Newtonplein Plataan detail
Newtonplein Plataan detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Anneke de Graaf
Foto’s: Ron Bus