Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vrienden van Den Haag ook voor bewoners van ReVa

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De Vrienden van Den Haag willen helpen om die vele kwaliteiten te versterken en de leefbaarheid van Den Haag te bevorderen met behoud van zijn karakteristieke waarden. De vereniging wil graag de wijken van Den Haag nauwer bij die taak betrekken. Daarom licht Henk Bakker, voorzitter van de Vrienden van Den Haag, het werk van de vereniging via de KonkreetNieuws graag toe voor de bewoners het Regentesse/Valkenboskwartier.

Kurhaus

De vereniging vindt haar oorsprong in de sloopwoede, verkeersdoorbraken en massale kantorenbouw in de jaren ’60 -’70 van de vorige eeuw. De dreigende afbraak van het Kurhaus was de druppel die de emmer deed overlopen. Een aantal betrokken Hagenaars sloeg de handen ineen om de sloop te verhinderen en zo werd in 1973 de vereniging Vrienden van Den Haag opgericht. Ze bestaat over anderhalf jaar vijftig jaar.

Respect

De vereniging heeft op dit moment 1500 leden. Henk: “Maar dat mogen er best veel meer worden, want dat maakt onze stem krachtiger. Regelmatig laten we die stem horen, in de lokale en landelijke pers, maar ook bij college en raad. Wij vinden Den Haag een prachtige stad, en dat willen we zo houden. We zijn niet tegen veranderingen in de stad, maar we willen wel dat die op een goede manier gebeuren, dat er met respect wordt omgegaan met wat hier waardevol en karakteristiek is. We zetten bijvoorbeeld vraagtekens bij de ongebreidelde zucht naar hoogbouw of liefdeloze verbouwingen van monumentale panden.”

Torentje

Henk: “Ik zag in de laatste KonkreetNieuws een overzicht van de mooie torentjes in jullie wijk en dan denk ik meteen aan de afbraak van zo’n torentje op het monumentale Frederik Hendrikplein ten behoeve van een dakopbouw daar! Daar hebben we ernstig bezwaar tegen gemaakt bij de gemeente en die procedure is wat ons betreft nog zeker niet afgerond. We maken ons bijvoorbeeld ook druk om de nieuwe hoogbouw naast de vuurtoren, of het plan om een kantoorcontainer naast het Catshuis te zetten, of de geplande hoogbouw op de huidige ANWB-locatie. En we vragen ons af of er in alle voorgenomen hoogbouw wel betaalbare woningen kunnen komen.

We zijn geen actiegroep, maar als het nodig is, voeren we actie. Daarbij trekken we vaak samen op met de plaatselijke bewonersorganisaties en helpen daar waar dat nodig is. De deskundigheid hebben we in huis binnen onze actieve werkgroepen.”

Ook voor bewoners van ReVa

Ook de zaken die in ReVa spelen, zoals het vergunningenbeleid, verkamering, woningsplitsing, dakopbouwen, behoud van het monumentale karakter, hebben de aandacht van de Vrienden van Den Haag. Een voorbeeld van wat hier in het verleden is misgegaan, vindt Henk de woontoren op de hoek van Laan van Meerdervoort en Conradkade. “Die past niet in deze mooie oude wijk.” Ook voor de bewoners van ReVa zijn de Vrienden van Den Haag dus interessant. “Je maakt onze vereniging met je lidmaatschap sterker. Bovendien organiseren we veel interessante excursies naar plaatsen waar je gewoonlijk niet zo snel komt en ontvang je zesmaal per jaar ons magazine. Voor de kosten hoef je het niet te laten: een lidmaatschap kost je € 20 per jaar.” www.vriendenvandenhaag.nl

Afbeelding: Henk Bakker op het Newtonplein

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Piet Vernimmen