Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van drukkerij Weimar naar zes studio’s en weer terug?

Het college van B en W verleende op 30 maart 2020 een omgevingsvergunning voor het veranderen van de winkel aan de Weimarstraat 222 (voorheen drukkerij Weimar) tot zes studio’s. Stichting BEV&R (BuurtEigenaren Valkenbos & Regentes)/Wij Weimar en stichting MaFuGaNoVa dienden hiertegen op 5 mei 2020 een bezwaarschrift in. Onderdeel van de vergunningaanvraag door Belaggio Vastgoed was het noodzakelijk realiseren van drie parkeerplaatsen voor de studiobewoners via een huurovereenkomst met de eigenaar van een garage in de Noorderbeekdwarsstraat.

Verloop hoorzitting 8 december 2020

De bezwaarmakers brachten tijdens de hoorzitting naar voren dat de beschikbaarheid van deze parkeerplaatsen praktisch onmogelijk is, omdat de betreffende garage een carwash is en geen stallingsgarage. Een eerdere vergunningaanvraag was al eens afgewezen. De vergunning bleek verleend te zijn zonder dat er een schouw had plaatsgevonden. Op deze wijze wordt het wel heel eenvoudig om goede winkelruimte om te zetten in kleine studio’s, en een en ander leidt tot aantasting van het leefklimaat, vinden de bezwaarmakers.

Uitkomst bezwaarprocedure

Op 16 februari 2021 vond die schouw alsnog plaats. Wat bleek: de parkeerplaatsen zijn op deze plek niet realiseerbaar. De commissie constateerde ook dat de betreffende studio’s inmiddels al opgeleverd waren. Zij concludeerde op basis van de uitkomst van deze inspectie dat de omgevingsvergunning niet verleend had mogen worden en het bezwaarschrift werd gegrond verklaard. Het college nam dit over en maakte het besluit om de vergunning alsnog te weigeren op 28 april schriftelijk kenbaar aan de bezwaarmakers en aan de eigenaar.

Conclusies

Robert Schütte, die namens BEV&R/Wij Weimar de procedure heeft gedaan: “De gemeente heeft ten onrechte een door een aanvrager aangedragen parkeeroplossing niet gecheckt. Het is al erg genoeg dat de gemeente louter de procedures volgt, zonder het belang van de buurt daarbij te betrekken. Maar dit gaat nog een stap verder: dit is nalatigheid. Positief is dat de buurtorganisaties in dit geval als een relevante partij zijn beschouwd. We willen dat bij vergunningaanvragen ook gekeken wordt naar het belang van de wijk en niet alleen naar het belang van de aanvrager. Om dat belang te kunnen wegen is een visie nodig over de toekomst van de wijk. De visiegroep van Wij Weimar gaat die opzetten. Maar daar hebben we de wijkbewoners voor nodig.”

Inmiddels heeft BEV&R/Wij Weimar naar aanleiding van deze zaak wel een officiële Ingebrekestelling ingediend bij het stadsbestuur. In het nu dus illegaal bewoonde pand lijken bewoners alweer weg te trekken. Wordt vervolgd. Het bord van Drukkerij Weimar hangt nog fier aan de gevel.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen