Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Uitvindertjes van CityKids actief in de Boylestraat: kleine stapjes zijn goud waard!

Sinds enige tijd waait er een fleurige vlag van CityKids aan de gevel van het oude schoolgebouw in de Boylestraat. Deze organisatie blijkt onder meer zorg- en ontwikkelingsactiviteiten aan te bieden voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Kleinschaligheid en kindgerichte zorg staan voorop. Maritza Russel is oprichter en directeur van deze organisatie, die inmiddels op negen locaties in Zuid-Holland actief is. Zij is ooit gestart en nog steeds actief in de kinderopvang. Toen zij stuitte op het probleem dat kinderen met een achterstand niet voldoende uit de verf kwamen in de reguliere opvang, zette zij deze specifieke opvang op.

Kindgerichte omgeving

Marloes Mostert en Lisa Kerkhof geven als teamcoördinatoren leiding aan de pedagogen die de zes groepen van gemiddeld acht kinderen begeleiden. De leeftijdsgroepen zijn van 3 tot 6 jaar en van 6 tot 12 jaar. Elke groep heeft een passend dagprogramma, gericht op structuur of schoolvoorbereiding. Natuurlijk wordt er voor het opstellen van de behandelplannen en het afstemmen met de thuissituatie zeer nauw samengewerkt met de ouders. De groepsruimten zijn ruim, rustig ingericht en geven de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. De buitenspeelplaats biedt de kinderen de gelegenheid heerlijk te spelen en te ontdekken. Een mooie klimtoren, een trampoline, picknickmeubeltjes en groene perkjes geven dit schoolplein een fijn karakter.

Vrijwilligers gevraagd

Marloes en Lisa zijn blij met dit gebouw en met de ligging in zo’n levendige wijk. Ze zijn gestart in juni 2020, dus midden in de coronatijd, en dat gaf wel een handicap om de wijk wat meer te verkennen. Maar zodra dit kan, willen ze er met de kinderen op uit. Ze hebben wel vrijwilligers nodig: voor hand- en spandiensten bij de lunch, het klaarzetten van nieuwe spullen en voor het eropuit gaan. Het zou fijn zijn als buurtbewoners op die wijze betrokken raken bij deze nieuwe loot aan de wijkstam. Dat werkt twee kanten op: integratie in de buurt en kennis maken van de buurt met dit mooie ontwikkelingswerk. Neem contact op met Lisa of Marloes (070 2171077) en kijk op de website van CityKids. Je vindt daar ook een club Vrienden van CityKids, die geld inzamelt om geschikt maar helaas ook duur ontwikkelingsgericht materiaal aan te schaffen: www.citykids.nl

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen