Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stand van zaken lijn 12

De bezuinigingsoperatie van de HTM, waarin ook het opheffen van drie haltes van lijn 12 was opgenomen, is voorlopig uitgesteld tot einde 2021. Dit is dankzij de voortgezette steunoperatie van het Rijk. Op 8 juli komt in de raadscommissie Vervoer van de gemeente opnieuw de mogelijke opheffing van haltes van de nieuwe, verbrede lijn 16 aan de orde en mogelijk ook die van andere lijnen. De vernieuwing van lijn 12 is uitgesteld naar 2026. Dit betekent dat ook het Platform voor het opstellen van het programma van eisen voor die lijn pas in 2024/2025 aan de slag gaat. We houden de lezers op de hoogte.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Rob van Berkel