Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Sociaal Huurproject Fahrenheitstraat 335-341, realisatie gestart op 1 juni

Viermaal is scheepsrecht. We schrijven nu voor de vierde keer over dit uitdagende project van 43 appartementen in de sociale huursector. Op dit moment wordt het asbest uit het pand verwijderd en daarna brengt de bouwer stutten aan voor het behoud van de oude gevel. Vervolgens kan het echte werk beginnen. Planning van de oplevering is einde 2022.

Lange aanloop

Eerder, in april 2020, leek het er nog op dat de bouw in het najaar van 2020 van start zou kunnen gaan. Nog net op tijd voor de toenmalige directeur Jaap ’t Hart om vóór zijn pensioendatum het startsein te geven voor dit project. Inmiddels is zijn opvolgster Mirjam del Canho van het Architectenregister aangetreden om het stokje na een inwerkperiode van hem over te nemen. Vooral de financiering van dit 100% duurzame bouwproject zorgde in de eindfase nog voor vertraging. Tot 18 mei jl. was er ook nog enige onzekerheid in verband met een gerechtelijke procedure, die aangespannen was door een bewoner van de Ampèrestraat. Het ging hier met name om de afgenomen bezonning voor de overburen door het verhogen van de achterkant van het gebouw. De voorzieningenrechter begreep de teleurstelling van de bewoner, maar de bezwaren werden op juridische gronden verworpen.

Architectonische en sociale parel voor de buurt

Als het asbest eruit is en de gevel gestut, gaat het echte werk beginnen. Mirjam wil heel graag dat dit project een belangrijke rol in de buurt gaat spelen. “Wij zoeken altijd de verbinding met de buurtbewoners. We gaan aan de omwonenden de mogelijkheid bieden om tijdens de bouw in groepjes rond te komen kijken. Een deel van de hal blijft intact voor onder meer een fietsenstalling en een fietsenwerkplaats. Er komen vier deelauto-parkeerplaatsen. En alles buitengewoon duurzaam, nul op de meter, zoals dat heet. Politieagenten, medewerkers uit de zorg en het onderwijs hebben een pre op het huren van deze eenpersoonsappartementen. Juist die groepen komen niet aan de bak in de stad, en voor de huurprijzen van nog geen 700 euro hier moet dit lukken. Er komt ook nog een aandenken aan de vroegere functie van dit pand als haardenfabriek. Kortom, de oudste woningbouwvereniging in het land, de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854, die in het verleden uit de wijk vertrok na de verkoop van huizen in de Celsiusstraat en De Reaumurstraat, is weer terug op het oude nest. Mooi!

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen