Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Sandra Menken, PEP-accounthouder voor Segbroek

PEP staat voor Participatie Emancipatie Professionals, een kennis- en adviescentrum dat maatschappelijke organisaties en vrijwilligersinitiatieven in de stad ondersteunt. Sandra Menken is sinds juni vorig jaar de accounthouder voor Segbroek, en dus ook voor ReVa.

Drie terreinen

De missie van PEP is: ‘Een Haagse samenleving waarin inwoners naar eigen vermogen meedoen.’ Dat wil PEP bereiken door non-profit organisaties te ondersteunen, zowel vrijwilligers- als professionele organisaties. Sandra: “Wij ondersteunen organisaties op drie terreinen: vrijwilligerswerk – denk bijvoorbeeld aan het platform www.denhaagdoet.nl dat door PEP wordt geleid, emancipatie en diversiteit, en tot slot mantelzorg. Omdat we veel kennis in huis hebben, kunnen we echt wat voor organisaties betekenen. We helpen met advies- en kennistrajecten, maar ook door deskundigheidsbevordering zoals trainingen, webinars en inspiratiesessies. En we zorgen voor verbinding met andere organisaties, bijvoorbeeld het opbouwwerk, de zorg- en welzijnsorganisaties en andere spelers in de wijk.

Gratis

Ook als je een organisatie wilt opzetten, blijkt PEP een flinke steun in de rug te kunnen zijn. “We kunnen met je meedenken en je adviseren bij de verschillende fases van dit traject, zoals het maken van een projectplan, het werven en vasthouden van vrijwilligers, opbouwen van een bestuur, zoeken naar fondsen en subsidies, huisvesting et cetera. Ook bij problemen, bijvoorbeeld in een bestuur, kunnen we een rol spelen. Verder organiseren we in oktober een pop-up helpdesk, waarschijnlijk in de Regenvalk. En in het najaar een netwerkcafé samen met partners in de wijk. En niet onbelangrijk: onze ondersteuning is gratis.”

Sociale kaart

“Het afgelopen jaar heb ik door corona veel online moeten doen. Dat vind ik jammer. Ik hou ervan om laagdrempelig te zijn, persoonlijk langs te komen, lijntjes te leggen. Hiervoor was ik 8 jaar actief als coördinator van het vrijwilligerspunt XL in Segbroek, daardoor ken ik de sociale kaart van Segbroek goed. Trouwens, een erg leuk stadsdeel met een grote diversiteit, waar mensen actief zijn en elkaar goed weten te vinden. Mooi als ze ook mij kunnen vinden, ik sta klaar!”

s.menken@pepdenhaag.nl, tel. 06-53415608, www.pepdenhaag.nl

 

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Piet Vernimmen