Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Expositie ReVa in Corona, verhalen van bewoners

In de decembereditie van deze krant kondigde fotograaf en kunstenaar Isabelle Backer aan om met foto’s en verhalen vast te leggen hoe ReVa-bewoners de coronacrisis doorkomen. Inmiddels hangt een expositie van foto’s van de bewoners die zij heeft gesproken en gefotografeerd in WijWeimar en heeft zij hun verhalen uitgewerkt en in een boekje vastgelegd.

Ontmoeting van gesprekspartners

Het boekje ‘ReVa in Corona, de teksten’ bevat de weergave van deze openhartige en soms ontroerende gesprekken met 22 bewoners met uiteenlopende achtergronden. De QR-code in het boekje leidt je naar de website, waar de foto’s en verhalen ook te zien zijn. Het was de bedoeling om de expositie nog in december open te stellen, maar ook hier heeft corona roet in het eten gegooid. Nu er eindelijk weer iets lijkt te kunnen, organiseerde Isabelle op 19 en 20 juni een bijeenkomst in WijWeimar, waarin al haar gesprekspartners met elkaar in contact konden komen, een van de beoogde doelen in het project.

Open expositie op zaterdag 3 juli (en woensdag 7 juli)

Maar Isabelle stelt ook andere bewoners van ReVa in de gelegenheid om de foto’s te bekijken, het boekje in ontvangst te nemen en met haar te praten over het project. U bent op 3 juli van 12.00 tot 16.00 uur (met misschien uitloop) welkom in WijWeimar, Noorderbeekdwarsstraat 218 (hoek Weimarstraat). Wel graag even van tevoren bij haar opgeven: isa@isabellebacker.nl

(Bij veel animo is er ook op woensdag 7 juli vrije inloop. Definitieve informatie is te vinden op de website van Wij Weimar: www.wijweimar.nl)

QR-code Reva in Corona

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Isabelle Backer