Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Rachida en haar meiden van Hondius

Half maart vorig jaar ging Nederland in de eerste lockdown. Scholen gingen dicht en de activiteiten van het welzijnswerk hielden op. Dat gold ook voor Rachida en haar meiden van Hondius. Net als de scholen sprong het jongerenwerk van Voor welzijn in de ‘online-stand’. Na half maart zetten ze in op sociale media zoals twitter en Instagram. Ze organiseerden zoom-gesprekjes en maakten ‘stay-home’ pakketten, om het allemaal wat gemakkelijker te maken en vooral om contact te houden.

Contact

Jongerenwerkster Rachida Balhadj: “Vaak was  t niet duidelijk wat er kon. Maar veel activiteiten gaan nu door! Het grote verschil met voor corona is dat we nu veel buiten doen. Het meidengroepje bokst bijvoorbeeld op woensdagmiddag met een sportleider van Streetsport op de Krajicek Playground Hondiusstraat. Alleen bij heel slecht weer gaat het niet door. Ook kletsen we vaak in Teams met elkaar, of doen daar een spelletje. Zo maken we er toch wat van, en houden de meiden contact”. Rachida houdt hetclubje in de gaten, en als ze denkt dat een van hen wat aandacht nodig heeft of dat er iets aan de hand is, spreekt ze hen apart in het Hondiuspandje en neemt ze de tijd voor hen. Het valt haar steeds vaker op dat jonge kinderen, vooral meiden, mantelzorger zijn. “Dat is altijd al zorgelijk, maar als je niet oppast verdwijnen die meisjes in deze tijd echt uit beeld. Ook daar letten we nu extra op.”

Huiswerk

Rachida is elke maandagmiddag bij de huiswerkbegeleiding in de Regenvalk. “Dat is voor kinderen die thuis geen plek hebben en die in de lockdown toch naar school gingen. En weet je, het is nogal een verschil waar je woont, ook hier in ReVa. Of je in de grote huizen aan de ene kant van de Weimarstraat woont of aan de andere kant, met z’n allen in een gehorig en klein huis of op een etage.”

Improviseren

Door corona moest ook het welzijnswerk improviseren. “Alternatieven bedenken,” zoals Rachida het zegt, “en proberen te voorkomen dat mensen, jong en oud, vereenzamen”. De meiden van Hondius maakten tasjes voor de ouderen van de dagbesteding in de Regenvalk, en toen die dagbesteding gelukkig weer van start ging, verzorgde een klein groepje een high tea voor hen. Vóór corona deden ze zoiets met z’n allen, dat gaat nu niet. De ouderen waren er niet minder blij mee.”

Steuntje in de wijk

Proberen om vereenzaming te voorkomen doet Voor welzijn nu ook op een andere manier. Jongerenwerkers en opbouwwerkers gaan langs de deuren om mensen te vragen hoe het met hen gaat en om te horen wat ze nodig hebben. Rachida is hier enthousiast over: “We horen veel en kunnen vaak snel helpen. Als je bijvoorbeeld hoort dat iemand niet meer kan koken, kunnen we meteen een maaltijdvoorziening inschakelen.”

Fijn vooruitzicht!

Er komt een nieuw pandje in de Hondiusstraat. Het huidige gaat na de zomer plat. “En dat wordt ook tijd,’’ verzucht Rachida, “het is muf en onhandig, koud in de winter en warm in de zomer. We zijn echt heel blij, een ontmoetingsplek is erg belangrijk voor deze kinderen. En ik hoop zó dat iedereen nu nog een tijdje geduldig is, zodat we tegen de zomer weer in een wat normalere wereld leven.”

Tekst: Marieke Bauwens
Foto: Jacques Rijnsburger