Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Groene speeltuin in Tasmanstraat dreigt plaats te maken voor stenen en fietsen

Bewoners van Duinoord maken zich zorgen. Na Sunny Court, dreigt nu een ander stukje groen in de wijk: het kleine, groene stadsspeeltuintje in de Tasmanstraat, plaats te moeten maken voor stenen en fietsenstallingen.

Sinds anderhalf jaar is een aantal buurtbewoners in gesprek met Gymnasium Haganum en de stichting VO Haaglanden, waar het Haganum onderdeel van is. Het voornemen van de school: het kleine speeltuintje inzetten voor extra fietsstallingen voor de leerlingen.
Al bijna 20 jaar verzorgen en onderhouden de buurtbewoners uit de wijk de speeltuin. Elke ochtend en elke avond gaat de speeltuin open en netjes weer op slot, ze vegen, harken en planten nieuw groen. Ze onderhouden het schilderwerk van het hek en de bankjes. Zetten elke week het vuilnis buiten. Als er zaken kapot zijn, repareert een handige buurman ze direct om vandalen geen kans te geven. Ze houden een oogje in het zeil. De speeltuin is een ontmoetingsplek waar elke eerste zaterdag van de maand koffie wordt gedronken met de hele buurt, waar kinderfeestjes worden gehouden, waar Pasen en Sint Maarten gevierd worden en waar op zondagmiddag een drankje wordt gedronken met buren.

Groene speelplek

Maar het gaat natuurlijk hierom: de allerkleinste inwoners van Duinoord (2-6 jaar) een fijne, afgesloten en groene speelplek geven. Dit heeft geleid tot een mooi stadstuintje en een zeer keurig onderhouden speelplek waarvoor de gemeente de speeltoestellen heeft geleverd en onderhoudt, Gymnasium Haganum grond in bruikleen geeft en de buurt het beheer op zich heeft genomen. Deze succesvolle participatie heeft in 2017 een Gulden Klinker opgeleverd die trots ligt te pronken in de speeltuin.

VO Haaglanden en Gymnasium Haaglanden hebben eind april hun plannen voor het stadstuintje gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de buurt. In die plannen is geen sprake meer van een speelplek voor de allerkleinsten. Er gaat veel groen verloren en de ruimte voor kinderen en buurtbewoners verdwijnt.

Petitie

De tijd dringt: al deze zomer wil Gymnasium Haganum starten om meer fietsenrekken te creëren en de speeltuin op de schop te gooien.
De buurtbewoners van Duinoord willen dit niet zomaar laten gebeuren. Ze hebben de politiek gevraagd mee te kijken naar oplossingen om hun tuin te kunnen behouden. Ook is men een petitie gestart om handtekeningen van ouders en kinderen te verzamelen. Buurtbewoners van Duinoord willen hiermee aangeven dat groen in een dichtbevolkte wijk letterlijk van levensbelang is. En dat spelen in de wijk Duinoord maar op enkele plekken kan. En zo zeggen ze: in een wijk met beschermd stadszicht kan geen prachtig groene speeltuin zomaar ingeruild worden voor stenen en fietsenrekken.

De link naar de petitie vind je op de website van de speeltuin: www.kleintasmania.nl