Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stichting BEV&R zoekt secretaris en penningmeester

De stichting BEV&R (BuurtEigenaren Valkenbos & Regentes) faciliteert lokaal initiatief gericht op positieve verandering de buurt. Dat doet BEV&R onder andere:

 • Als rekeninghouder voor subsidies; en aanvrager en beheerder van subsidies ten behoeve van de wijk.
 • Als gesprekspartner van de gemeente en het stadsdeel.
 • Door beleidsbeïnvloeding door bewoners te stimuleren.
 • Als rechtspersoon: een juridisch vehikel op de achtergrond, dat evenwel in actie kan komen als de continuiteit van het buurtinitiatief in gevaar komt.

Voor veel buurtinitiatief is op enig moment een rechtspersoon nodig in de vorm van een stichting om gebruik te maken van subsidies. BEV&R vervult die rol. Daarnaast is er regelmatig contact met het stadsdeelkantoor om daar de belangen van en ontwikkelingen in de wijk zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.

BEV&R heeft het doel een goed netwerk in de wijk te hebben. De stichting heeft niet de ambitie een traditionele bewonersorganisatie te zijn: BEV&R stimuleert een moderne netwerkorganisatie in de wijk. De stichting is nauw verbonden met WijWeimar en andere wijkinitiatieven.

De stichting zoekt een Secretaris en een Penningmeester. Van beiden wordt verwacht dat zij zich als algemeen bestuurslid deelnemen bemoeien aan met de algemene gang van zaken.

Van de secretaris wordt daarnaast verwacht:

 • Post gericht aan BEV&R bijhouden.
 • Zicht houden op correspondentie die zich ontwikkelt in de buurt (o.a. vanuit het stadsdeel, de transformatiemanager, WijWeimar).
 • Verslagen van de vergaderingen.
 • Schrijven van het jaarverslag.
 • Zicht houden op raadsinformatie die de Weimarstraat en omgeving betreft.
 • Up to date houden van de statuten van BEV&R.

Van de penningmeester wordt daarnaast verwacht:

 • Beheer van de financiën voor BEV&R en subsidianten.
 • Schrijven van de financiële verantwoording.
 • Schrijven en ondersteunen bij subsidieverantwoordingen.

Tijdsbesteding van beide rollen is circa 10 uur per maand.

Kandidaten/ geïnteresseerden kunnen contact op nemen met Tomas Martini,
bestuurslid van Stichting BEV&R: 06 28219221 – tvmartini@gmail.com