Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Ontwikkelingen in het Energiekwartier

Begin maart van dit jaar is gestart met de aanleg van de eerste fase van het Esperantoplein, het plein dat straks het hart en de ‘sociale woonkamer’ moet worden van het nieuwe Energiekwartier. De nieuwe beplanting wordt nu aangebracht en in juni staat de oplevering van dit deel van het plein gepland.

Esperantoplein in twee fasen

Het Esperantoplein wordt in twee fasen aangelegd. In de eerste fase wordt de helft van het plein vrijgehouden voor tijdelijke parkeerplaatsen. Die zijn straks nodig omdat er een woonblok op Kavel A zal worden gebouwd op de plek waar nu de grote parkeerplaats is. Na de bouw daar kan een start worden gemaakt met de bouw van de Regent III. Pas als dat blok klaar is, wordt de tweede fase van het plein uitgevoerd. Dat wordt niet voor eind 2023/begin 2024. In februari 2020 hoorden bewoners voor het eerst dat aanleg van het Esperantoplein zou worden uitgesteld. Daar ontstond toen veel boosheid over. Uiteindelijk werd het een compromis van de twee fasen.

Informatieavond

Op 1 maart 2021 was er een online informatieavond voor bewoners over de start van de bouw van Regent II, de aanleg van de eerste fase Esperantoplein, de opening van de brug over het Verversingskanaal en de stand van zaken Kavel A. Heijmans gaf een toelichting over bouwplaats en bouwverkeersstromen. Die hebben in het verleden flinke overlast veroorzaakt, maar nu lijkt er met de bouw van Regent II meer rekening gehouden te worden met de bewoners. Wel zijn die bezorgd over de 460 heipalen die de grond in moeten. Als compensatie kan men elders in de stad een werkplek krijgen. Tijdens de bouw zal de Van Boecopkade worden afgesloten. Dan zal de enige route van en naar het centrum via de Zamenhofstraat zijn. Een gevaarlijke situatie met al het bouwverkeer, met name voor fietsers en voetgangers. De opening van de brug over het Verversingskanaal zal zeker helpen.

Recreatieve route

De recreatieve (fiets/wandel)route moet het Energiekwartier beter verbinden met zijn omgeving. De route leidt achter Kavel A langs naar de brug richting Energiecentrale/Kleine Veenkade. Een belangrijke schakel in dit nieuwe padenstelsel is de brug tussen Esperantoplein en Kleine Veenkade. Die is nu nog afgesloten. Overleg tussen de gemeente en Uniper (eigenaar van de centrale) heeft geleid tot het besluit de brug in mei open te stellen. De rest van de recreatieve route kan pas worden uitgevoerd na oplevering van de bebouwing op Kavel A.

Kavel A

Hier komt bebouwing met diverse functies: mogelijkheid voor lichte horeca, bedrijfjes of kantoren op de begane grond. Daarboven komen parkeerlagen met circa 102 openbare parkeerplekken en aan de Esperantostraat circa 45 appartementen. Op een later moment wordt duidelijk of dit koopwoningen worden of huurwoningen in de vrije sector. Ook komen in en onder het gebouw enkele technische voorzieningen. De bouw start naar verwachting volgend jaar.

Bewoner Bautersemstraat Peter Arxhoek

“Op Kavel A komt een hogedruk gasleiding uit. In het bestemmingsplan kon geen bewoning opgenomen worden, want dat was domweg te gevaarlijk. In alle bouwplannen had men alleen een twee- of drielaags parkeergarage voorzien. De schaarste op de woningmarkt heeft kennelijk geleid tot een heroverweging. Men heeft opeens voorzien om op Kavel A toch een woontoren te realiseren, zo ver mogelijk van het gasstation. Dat betekent dat hij dicht tegen Het Magazijn (waarin ook De Prael gevestigd is) aan komt te liggen. Die woontoren betekent een aanpassing van het bestemmingsplan. Een andere aanpassing die lijkt te worden meegenomen, is de hoogte. Die gaat van 30 naar 37 meter. Bewoners maken zich zorgen over windoverlast en schaduwwerking. Een heikel punt, want men heeft niet echt vertrouwen in de gepresenteerde metingen op dit punt.”

Zie verder: www.energiekwartier.nl

Tekst: Anneke de Graaf
Beeld: Projectorganisatie Energiekwartier