Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Heester/Valkenbos deelt auto’s

Voor wie weleens door de straten in de wijk loopt of rijdt, zal het geen verrassing zijn dat de meeste auto’s grotendeels stilstaan. Zonde van de ruimte in onze straten én van de kosten. Een groepje buurtbewoners bedacht dat dit ook anders zou kunnen.

DEEL coöperatie

Afgelopen jaar is in de Heester/Valkenbosbuurt een DEEL coöperatie gestart: een samenwerking van buurtgenoten die samen auto’s leasen en gebruiken. Een mooi initiatief dat de samenhang in de buurt versterkt en het aantal werkloos geparkeerde auto’s in de straat vermindert. DEEL is een organisatie die bewoners ondersteunt in het oprichten van een eigen coöperatie. De deelnemers zijn vervolgens volledig eigenaar van hun coöperatie, richten die in zoals zij dat willen, kiezen en leasen samen hun auto’s en delen die met elkaar. Echt delen dus, en niet huren van een andere partij.

Meer ruimte, minder kosten

De hele buurt profiteert mee van dit initiatief, doordat het aantal geparkeerde auto’s vermindert. Zo ontstaat ruimte voor een andere invulling van de publieke ruimte, zoals zitplaatsen, speelplaatsen, fietsen en groen en dat is voor verschillende DEELers een belangrijk argument om mee te doen. En er zijn meer voordelen: het is goed voor je portemonnee, je rijdt in een schone elektrische auto en je hoeft nooit meer op zoek naar een parkeerplaats, omdat DEEL vaste plekken met laadpaal toegewezen heeft gekregen van de gemeente. Mogelijke nadelen zijn er ook: je kunt misgrijpen wanneer je een auto nodig hebt. Gelukkig komt dat weinig voor. Dus wel de lusten, maar niet de lasten van een eigen auto.

Je kunt ook meedoen

De HeVa coöperatie is ondertussen van start en groeit snel. Buurtgenoten zijn bij elkaar gebracht, uitdagingen zijn met elkaar aangegaan en nu worden er elektrische auto’s (en recent zelfs schaatsen) gedeeld. Informatieavonden zijn elke derde donderdag van de maand. Wil je meedoen, kijk dan op wijzijndeel.nl voor meer informatie, of schrijf naar elineisdeel@gmail.com.

Tekst: redactie
Foto: Petra de Jon