Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vergoedingen rechtsbijstand toe aan groot onderhoud

Het nieuwe jaar is tijdens het schrijven van deze column drie weken jong, de avondklok is net ingevoerd. De ogen waren gericht op Amerika met een nieuwe leider en daarvóór op ons eigen land waar het kabinet viel op de Toeslagenaffaire. Ongekend onrecht kopte het onderzoeksrapport. Verantwoordelijke ministers, de Belastingdienst en de rechtspraak kregen een felle veeg uit de pan.

Een groot goed in onze rechtsstaat is dat burgers een beroep kunnen doen op rechtsbijstand door een advocaat als hun belangen in het geding zijn of hun rechten worden geschonden. Dit  grote goed kreeg nadrukkelijk gezicht door de Eindhovense (sociaal) advocaat Eva González Pérez die zich zes jaar lang niet aflatend heeft ingezet voor door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders. Zij stelde het onrecht publiekelijk aan de kaak.

Familierecht

Ook in onze familierechtpraktijk hebben cliënten vaak urgent behoefte aan juridisch advies en optreden bij scheiding, huiselijk geweld, contact met kinderen en onderhoudsverplichtingen of dat erop wordt toegezien dat familierechten worden nageleefd door de (gemeentelijke) overheid. Deze zaken vergen juridisch inhoudelijke en procesrechtelijke kennis en vaardigheden om de emotionele aspecten van het conflict te adresseren.

Groot onderhoud

Helaas vertoont de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand ‘ernstig achterstallig onderhoud’. De vergoedingen in familiezaken lopen daarbij het meest uit de pas. Aldus de vernietigende conclusie van de commissie Van der Meer uit 2017. Tot fatsoenlijke vergoedingen heeft dit heldere oordeel nog niet mogen leiden.
Getriggerd door de toeslagenaffaire pleit ik daarom in dit nieuwe jaar voor groot onderhoud met een zeer grondig herstel van de vergoedingen van gefinancierde rechtsbijstand. Alle mensen die een familierechtadvocaat nodig hebben, moeten kunnen rekenen op goede rechtsbijstand en begeleiding. Dit mag niet afhankelijk zijn van hun loonzakje/inkomen. Dat wordt wel een zaak voor de nieuwe regering.

Het kan niet altijd alleen maar vrolijk zijn…, daarom een luchtige afsluiter met een boekentip dat de waarde van aandacht en liefde in het zonnetje zet: ‘Waarom is het dat de liefde zo is?’ door Jan Drost. De liefde is en blijft altijd iets om naar terug te keren!

Door: Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator (vFAS)
ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl