Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Buurtontwikkelingsmaatschappij (BOM) in ReVa

In de vorige editie besteedde KonkreetNieuws aandacht aan de geschiedenis van de BOM. Het zal niet bij elke wijkbewoner, instelling of organisatie bekend zijn, maar ook anno 2021 bestaat er nog een BOM in het Regentesse-/Valkenboskwartier.

Onbekend

Dat de BOM ‘onbekend’ is in de buurt heeft deels te maken met het feit dat in de statuten geen verplichting staat om de buurt te informeren. De bestuursleden van de BOM: “Het is ook lastig om te bepalen welke informatie te verstrekken en aan wie. In het verleden was het goed gebruik om aanwezig te zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van de voormalige bewonersorganisatie BoreVa. Wat wel ontbreekt is de statutaire Raad van Advies, maar die viel al uiteen voordat wij in 2011 aantraden. Het bestuur overweegt de mogelijkheid om zo’n orgaan weer in te stellen. Via een oproep in de buurtkrant bijvoorbeeld. Daarnaast is het wellicht ook een goed idee om in elke uitgave van deze krant een advertentie/oproep te plaatsen dat jonge, vrolijke buurtinitiatieven steun kunnen vragen via een mail aan buurtontwikkelingreva@gmail.com We willen alle pleinen en straten nog mooier en leuker maken in ReVa.”

De Nieuwe Regentes

Toen het bestuur aantrad in 2011 waren er drie financiële problemen die om een oplossing vroegen: de huur van het clubhuis van Tennisclub Breekpunt, een pand aan de Kepplerstraat en de hoge jaarlijkse lasten van de BOM. Een van de bestuursleden: “Pas eind 2018 hebben we die alle drie kunnen afsluiten en 2019 hebben we gebruikt om na te denken hoe we de vrijgekomen middelen zouden kunnen besteden. De eerste steun ging naar Theater De Nieuwe Regentes voor een bijdrage aan de nieuwe tribune. Samen met dit theater richtten we het BuurtbombArie Cultuurinitiatief op voor een jaarlijks project tegen een vast bedrag per jaar. Kortom, met veel tijd en energie is er nu een ‘lean and mean’ fundingmachine operationeel.”

De toekomst

De BOM heeft een werkkapitaal van ongeveer €120.000,00 en het bestuur gaat verder op de ingeslagen weg: “Nu, anno 2021, staat er een organisatie die kan bijdragen aan een betere, mooiere buurt. Het bestuur blijft ook nog even aan, want het zoet van het positieve dat is opgebouwd, willen we graag proeven.” Ook wil de BOM wat meer zichtbaar zijn in de wijk: “Misschien kan dit artikel een mooie eerste stap zijn om hier verandering in te brengen. Voor het publiceren over toegekende initiatieven bijvoorbeeld is de krant ook een goed medium. In dit stadium stellen we geen eisen aan een minimum of maximum. We willen graag met buurtbewoners en organisaties in gesprek, maar niet met elke organisatie die vindt dat wij daartoe een verplichting hebben. Nogmaals, we willen vooral initiatieven van jonge honden en jonge organisaties stimuleren en honoreren.”

Tekst: Aad van Schie Foto: De Nieuwe Regentes