Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Zelf de regie houden bij vergunningen

We praten met Robert Schutte, sinds jaar en dag bewoner van de wijk. Hij is van beroep stedenbouwkundige en vanuit dat vak geïnteresseerd in de ontwikkelingen in onze wijk. Robert is geboren in de Boylestraat, woonde op diverse andere adressen in het Valkenboskwartier en nu al geruime tijd in de Edisonstraat.

Werkgroep

Sinds enige tijd is Robert lid van een werkgroep van WijWeimar die de ontwikkelingen op het gebied van wonen in de wijk in kaart probeert te brengen. Heel recent was hij namens WijWeimar woordvoerder bij een bezwaarprocedure tegen het verlenen van een vergunning voor het ombouwen van de voormalige winkel/drukkerij Weimar tot een complex van studio’s.

“Alles is gericht op de procedure en er vindt geen inhoudelijke afweging plaats”

Grote lijnen

“Ik ben geen deskundige op het vlak van de vergunningenprocedure zoals die in Den Haag zijn beloop krijgt. Maar ik volg wel nauwgezet de concrete vergunningaanvragen in mijn eigen buurt, en sinds kort ook in een breder spectrum vanwege mijn rol in de werkgroep.” Robert ziet enkele grote lijnen. Ten eerste is de opbouw van het Regentesse/Valkenboskwartier behoorlijk heterogeen. Iets wat op de ene plek misschien wel zou kunnen, is op een andere locatie helemaal niet gewenst. Zo zouden er in het oude Buuthuis op de Gaslaan heel goed nieuwe appartementen kunnen komen, maar zijn de studio’s die gepland zijn in de voormalige drukkerij in het hart van de Weimarstraat niet op hun plaats. Verder is op het stadhuis, de plek waar de vergunningen worden afgegeven, geen kennis van en gevoel voor de wijk aanwezig. En waar die rol door het stadsdeel gespeeld zou kunnen worden, gebeurt dat niet, door onvermogen en het snel wisselende ambtenarenapparaat. De gemeentelijke overheid functioneert daarom gewoon als een faciliteerder van initiatiefnemers van bouwprojecten. Alles is gericht op de procedure en er vindt geen inhoudelijke afweging plaats.

“Op het stadhuis, de plek waar de vergunningen worden afgegeven, is geen kennis van en gevoel voor de wijk aanwezig”

Wijkgeweten ontwikkelen

“Je zult als wijk voorbereid moeten zijn op wat er aan ontwikkelingen voor de deur staat en wat men als gewenste ontwikkelingen beschouwt. Er moet een ‘wijkgeweten’ ontwikkeld worden en de kennis die daaruit voortkomt moet richting stadhuis. Samenwerking tussen bewoners en ondernemers is hierbij dan van groot belang. Op het stadhuis kunnen ze dan niet meer om die in de wijk ontwikkelde kennis en de daarbij horende set van criteria heen. Het in Bezuidenhout ontwikkelde instrument Leefbaarheid Effect Reportage is daar een goed voorbeeld van. In onze wijk geldt bijvoorbeeld de grote behoefte aan een werkplek voor al die bewoners die vanwege de coronacrisis noodgedwongen thuis moeten werken, zeker voor de grote groep zzp‘ers hier. Als het dan gaat om grotere gebouwen in de buurt, zoals het voormalige schoolgebouw aan de Daguerrestraat, ligt het voor de hand om daarin voor die behoefte aan werkplekken te voorzien.”

Tekst: Aad van Schie
Foto: John Martienus