Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hans Pronkprijs voor KonkreetNieuws

Jaarlijks wordt de Hans Pronkprijs uitgereikt aan een wijkbewoner of een organisatie in het Regentesse/Valkenboskwartier, die aantoonbaar vernieuwend, spraakmakend en onderscheidend is. Cultureel en duurzaam, inspirerend en verbindend.

De jury koos deze keer voor KonkreetNieuws, omdat de krant “er met vlag en wimpel in slaagt om zesmaal per jaar een informatieve, leerrijke en tijdloos vormgegeven wijkkrant te maken en bij de bewoners van Regentes/Valkenbos op de mat te bezorgen. En dat in combinatie met een website die actueel, opiniërend en helder vormgegeven is.” De prijs bestond uit een wisselbeker en een kunstwerk uit de reeks ‘Walking apart together’ van Miriam L. Herminez.

Van Konkreet naar KonkreetNieuws

De oude Konkreet bestond veertig jaar, tot eind 2014. De laatste periode van de oude Konkreet maakte Aad ook mee. Hij verscheen toen 3 á 4 keer per jaar. “In de redactie maakten we wat afspraken en daarna ging ieder zijns weegs. De administratieve kracht van de bewonersorganisatie – die bestond toen nog – zette het krantje dan in elkaar, en als het af was werd ie bezorgd. Het was allemaal wat rommelig en gemakkelijk.”
Eind 2014, in de tijd dat er in Den Haag enorm werd bezuinigd, werd ook de subsidie voor de bewonersorganisatie en daarmee de administratieve ondersteuning gestopt. Het leek erop dat ook de wijkkrant zou stoppen, maar een paar actievelingen staken daar een stokje voor, waaronder Aad. “Met z’n drieën besloten we door te gaan; er was geld voor, dus waarom niet?”

Actueler

Er kwamen al snel mensen bij en de krant veranderde. “We konden er een mooiere krant van maken en we besloten, op initiatief van Piet (Vernimmen), dat hij vaker zou uitkomen. Met zes keer per jaar kan je veel actueler zijn, was zijn redenatie. En dat is zo. Het is intensiever en vraagt meer tijd, maar we sluiten nu inderdaad meer aan op wat er speelt.”
Aad was aanvankelijk niet van plan om hoofredacteur te worden. De toenmalige hoofdredacteur trok zich terug en toen ging het zo. En los van dingen als de boekhouding en de cijfers bevalt het hem goed. “En ach, voor iemand als ik, met veel ervaring in onderwijs en zorg de zakelijke kant doen, dat is eigenlijk ook wel eens wat …” Hij is het gezicht van de krant. “Ik ken veel mensen of ik ken mensen die mensen kennen. Ik wandel en fiets door de wijk en stap overal op af. Zo hoor en zie ik veel wat interessant is voor de krant.”

“Ik ken veel mensen die mensen kennen”

Met geestverwanten een krant in elkaar draaien

Mensen laten doen waar ze goed in zijn en zo met geestverwanten elke twee maanden een kwalitatief goede krant in elkaar draaien, dat vindt Aad de taak van de hoofdredacteur. “Dat gaat niet vanzelf. Een mooie bladformule ontwikkelen – hoe ziet de krant eruit – kost tijd, net als een goede website en Facebookpagina. Daar heb je de goede mensen voor nodig; een vormgever, iemand met verstand van websites, fotografen, redacteuren. En een hele goede eindredacteur. Die verricht enorm veel werk en als hoofdredacteur vorm je daar een tandem mee. Tot de zomer was het Piet, nu is het Anneke.”

Invloed

KonkreetNieuws is vaak kritisch over het gemeentelijk beleid. “Of KonkreetNieuws invloed heeft is natuurlijk moeilijk te meten, maar ik denk wel dat de gemeente ontzag voor onze krant heeft. Het is belangrijk dat er een wijkkrant is waarmee bewoners enige invloed kunnen uitoefenen. We blijven kritisch op het beleid en doen dat netjes.” Lachend voegt hij daaraan toe: “Meestal zonder kabaal …”
Aad is best tevreden, maar nooit helemaal. “We moeten ook kritisch op onszelf blijven. De krant moet voor iedereen zijn en over alle uithoeken in de wijk gaan. Dat blijft een uitdaging.”

Hans Pronk zette zich jarenlang in voor het Regentesse/Valkenboskwartier; voor het Buurtinterventieteam, het Intercultureel Platform Segbroek, stichting Rainbow en als fotograaf van de wijk. Hij overleed in 2017. Jaarlijks wordt de Hans Pronkprijs uitgereikt aan een wijkbewoner of een organisatie in het Regentesse/Valkenboskwartier, die aantoonbaar vernieuwend, spraakmakend en onderscheidend is.

Tekst: Marieke Bauwens  Foto: Aad van Schie