Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Den Haag: ieder kind heeft recht op speelplek. Teken de petitie!

Er zijn veel speelplekken ontoereikend voor kinderen met een beperking. Soms is er in een speeltuin maar één speeltoestel gemaakt voor een kind met een beperking. Het wordt dan toekijken hoe andere kinderen spelen. Dat moet in deze tijd niet meer mogen!

PETITIE

Wij
Ouders/verzorgers/begeleiders/omwonenden/iedereen die zich op wat voor manier betrokken voelt bij deze actie

constateren

  • dat er veel speelplekken ontoereikend zijn voor kinderen met beperking.
  • dat er bijv. maar één speeltoestel is gemaakt voor kinderen met beperking
  • of dat de speelplek niet toegankelijk is (geen paden voor hulpmiddelen, omliggend zand)
  • dat niet of onvoldoende gestimuleerd wordt dat alle kinderen met of zonder beperking samenspelen

en verzoeken
de gemeente Den Haag om speelplekken aan te passen zodat alle kinderen, met of zonder beperking, bij alle speelplekken in Den Haag terecht kunnen om te spelen.

Doe met Karin mee!

Karin Ramaker is regelmatig met haar gastouderkinderen en haar neefje met een beperking op de speeltuin op de Verademing te vinden. Haar gastouder-kinderen vermaken zich er goed, ze klimmen en klauteren overal op en af. Voor haar neefje is het anders. Voor hem is er maar één geschikt speeltoestel. Of beter gezegd: het is door de gemeente als toegankelijk aangemerkt. Maar je moet wel eerst door het zand! Doe dat maar eens in een rolstoel, of met een kind in een rolstoel. Iedereen begrijpt dat dat niet kan. Karin wil het anders! Zij wil dat alle kinderen kunnen spelen, ook kinderen met een beperking. En dat de speeltuin van de Verademing echt toegankelijk voor hen wordt.

Nog maar een paar handtekeningen!!

Hierin roept Karin de gemeente op om speelplekken aan te passen, zodat alle kinderen overal terecht kunnen. Bij 250 handtekeningen moet deze petitie besproken worden in de gemeenteraad én moet de Raad er iets mee doen. Er zijn op dit moment nog maar 35 handtekeningen nodig en de termijn verloopt over acht dagen. Dus …..

Teken hier de petitie!!!

 

Karin is bereikbaar via metkarin@gmail.com of via www.met-k.com