Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hoe vreemd kun je gaan?

De Belgische koning Flip heeft er een halfzus bij: prinses Delphine. Sinds kort mag zij zich prinses van Saksen-Coburg noemen, de naam van het Belgische vorstenhuis. Koning Albert had in de jaren zestig een intieme relatie met Sybille de Selys Longchamps, de moeder van Delphine. Omdat moeder Sybille op dat moment getrouwd was met de rijke Jacques Boël en Delphine tijdens dit huwelijk is geboren, werd Boël haar juridische vader.

De familierechtpraktijk stuit in afstammingszaken en scheidingen veelvuldig op seksuele ontrouw. Hoewel de meeste mensen een monogame relatie wensen, blijkt een kwart de partner toch ontrouw.

Afstammingsrecht
Het afstammingsrecht bepaalt wie de juridische ouder is van een kind. Het juridisch ouderschap brengt allerlei rechten en plichten met zich mee. Denk aan het gezagsrecht, omgangsrecht, naamrecht, erfrecht, de onderhoudsplicht en nationaliteit.

Ontkenning en vaststelling vaderschap
Indien een kind binnen het huwelijk is geboren, kan het voorkomen dat de juridische vader niet de biologische vader is. Als beide rollen niet samenvallen kan de vader, moeder of het kind het vaderschap ontkennen. Een verzoek hiertoe wordt bij de rechtbank ingediend. Bij toewijzing is de echtgenoot van de moeder met terugwerkende kracht nooit de vader van het kind geweest. Dit kan erfrechtelijke consequenties hebben. Als de rechtbank gevraagd wordt het vaderschap vast te stellen, wordt meestal eerst een DNA-onderzoek gelast voordat op het verzoek wordt beslist.

Scheidingen
Ook bij scheidingen speelt ontrouw vaak een rol. De pijn van het verlies van een relatie – na ontrouw – kan tijdens mediation aandacht krijgen. De ervaring leert dat seksuele ontrouw een basis kan vormen voor een complexe scheiding. Volgens de relatie/psychotherapeut Esther Perel (Belgische, woont in de V.S.) weerspiegelt seksuele ontrouw de status van een relatie. Na een dergelijk crisismoment is volgens haar het eerste huwelijk misschien voorbij, maar het kan tevens een hoopvol begin inluiden van een nieuwe relatie met dezelfde persoon.

Door: Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator (vFAS)
ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl