Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Weimarstraat eind 2020

Ondermijning, criminaliteit, lawaai, drugsoverlast, coffeeshops, leegstand, arbeidsuitbuiting, intimidatie, onveiligheid, een schietpartij, acties van bewoners, en een beloofd plan van de gemeente.

Op 15 juli was er in De Nieuwe Regentes een informatiebijeenkomst voor bewoners. De stadsdeeldirecteur beloofde toen dat de gemeente in oktober een samenhangend, integraal plan zou presenteren voor de Weimarstraat en omgeving. Een aantal aanwezigen kreeg na de zomer een folder over de verschillende acties in de bus, en half november ontvingen bewoners en ondernemers van het ‘derde deel’ van de Weimarstraat een brief van de stadsdeeldirecteur over hetgeen gedaan is en gedaan wordt. Het aangekondigde integrale plan is er nog niet. En tot eind november was hierover geen overleg met WijWeimar.

Rustiger
Het is rustiger in dit deel van de Weimarstraat, tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan. Na de schietpartij vlak voor de zomer ging coffeeshop Galaxy drie maanden dicht, en dat scheelde al heel veel. Dit bevestigde het beeld dat klanten van deze coffeeshop vooral van buiten de wijk komen. De afdeling Veiligheid van het stadsdeel Segbroek kwam met de coffeeshops overeen de sluitingstijden wat te vervroegen. En vanwege corona gingen ook de coffeeshops half oktober dicht en mag afhalen tot 20.00 uur. Die rust is een verademing voor de bewoners en zij willen het zo houden. Dat wordt voor WijWeimar een actiepunt voor ná corona.

Veiligheid
Om prettig te wonen, iets te ondernemen en om je onderneming te behouden, is veiligheid een voorwaarde. Er is nu meer politie-inzet, er wordt meer gecontroleerd en de politie rijdt regelmatig door de Weimarstraat. De overconcentratie van coffeeshops heeft nu de volle aandacht van de gemeente. Het zijn er te veel, en daar wordt aan gewerkt. Een ambtenaar van de afdeling Veiligheid houdt toezicht op de coffeeshops en elke coffeeshop heeft nu permanent een beveiliger voor de deur. Een grote ergernis van bewoners is dat het verkeer zo gevaarlijk is in de Weimarstraat. De gemeenteraad nam twee moties over verkeersveiligheid aan. Er wordt onderzoek gedaan naar eenrichtingsverkeer en de mogelijkheid om de straat autoluw te maken. Inmiddels zijn er verkeersdrempels gelegd.

Vergunningsplicht
Het al langer voorgenomen plan om elke nieuwe ondernemer extra te screenen op een eventuele criminele achtergrond, is formeel op 1 november ingegaan. Zo heeft de gemeente, in de Weimarstraat in de persoon van transformatiemanager Abdel Bouchibiti, een stevig instrument in handen om louche ondernemingen te weren. Zij krijgen geen vergunning. Nòg beter nieuws is dat sinds half november ook de al aanwezige ondernemers een vergunning moeten aanvragen. Dit geldt voor ondernemingen in dit deel van de Weimarstraat en voor ondernemers op een deel van de Beeklaan, richting Loosduinseweg.

‘Verwoning’
Het valt op: steeds meer winkels worden woningen. Voor eigenaren die met leegstand worden geconfronteerd is dit best begrijpelijk, maar ReVa is al een drukke wijk. Verbouwing van winkelpanden in appartementen en studio’s, die ook nog eens duur zijn, is niet altijd de beste keuze. Het moet inzichtelijk gebeuren, maar dat lijkt lang niet altijd het geval. WijWeimar constateert dat er weinig winkels te huur staan, maar dat er wel veel leegstand is. Dat is vreemd. En ondanks alle inspanningen van Abdel Bouchibiti, waar WijWeimar veel waardering voor heeft, lijkt het erop dat er regelmatig verbouwd wordt zonder vergunning of voordat deze afgegeven is. En los daarvan: als het mooie winkelpanden zijn, is het zonde als die verdwijnen.

Meld een vermoeden

Sinds kort is er een app waarmee vermoedens van criminaliteit en ondermijning gemeld kunnen worden. Zie hierna.

WijWeimar
Als de coronatijd achter de rug is, kan het pand van WijWeimar in de Weimarstraat weer volop gebruikt worden voor bewonersacties. Er is nu een stevig bestuur, en er zijn verschillende werkgroepen actief, waaronder de werkgroep vastgoed. Om verloedering, stijgende huren en investeringen met crimineel geld tegen te gaan, wil deze groep buurtbewoners zelf een pand aankopen, waar de buurt dan ook zelf zeggenschap over heeft. Overigens heeft WijWeimar nu inmiddels een nieuwsbrief. Inschrijven kan via www.wijweimar.nl

Een uitdaging
De BIZ Weimarstraat vertegenwoordigt de winkeliers in de hele Weimarstraat. Dat gaat binnenkort veranderen, zo lijkt het. De huidige BIZ bestaat vanaf 1 januari 2021 niet meer. Over de toekomst van de BIZ zijn de meningen verdeeld. De ondernemers uit de eerste twee delen, dus van de Suezkade tot aan het Regentesseplein en van het Regentesseplein tot aan de Beeklaan, willen als één deel door. Zonder het derde deel, tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan. Voor de huidige voorzitter van de BIZ, Guido Bokstijn, is de Weimarstraat één straat en hij denkt dat de delen 1 en 2 de ingewikkelde dingen er niet bij willen. “Wat je niet ziet, is er niet. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Jaren geleden was het eerste deel verloederd en gevaarlijk en toen was de Weimarstraat één straat, waarom dan nu niet? In dit deel zitten, net als aan de andere kant, hele betrouwbare ondernemers die er al jarenlang zijn en goed draaien.” Om juist op het moment dat er dingen gaan veranderen, en de gemeente problemen echt wil aanpakken deze keuze te maken, vindt hij jammer. “Het gaat niet vanzelf, en problemen als ondermijning verdwijnen ook niet vanzelf. Die verschuiven. Ondermijning en criminaliteit beperken zich niet tot dit deel van de Weimarstraat. Samen met WijWeimar is er de afgelopen jaren keihard ingezet om dingen te veranderen en de gemeente in beweging te krijgen.” Hij vindt het een uitdaging om juist nu het herstel van de straat gezamenlijk, als één straat, op te pakken.

Onder druk wordt alles vloeibaar
Er ligt al geruime tijd een samenhangende visie van WijWeimar. Actieve bewoners en winkeliers volhardden in hun mening en hun acties en hebben op deze manier al veel voor elkaar gekregen. De gemeente ziet het probleem en onderneemt actie. Maar er moet nog veel gebeuren om als jReVa uit de negatieve spiraal van ondermijning te komen.
In de brief die bewoners en ondernemers medio november ontvingen, laat de stadsdeeldirecteur weten dat de gemeente aan een meerjarige integrale aanpak werkt. Een aanpak die zich niet beperkt tot symptoombestrijding, maar ook de oorzaken van de problematiek aanpakt.

Een meldpunt voor ondermijning in de wijk, en dan in de vorm van een app. Dit is er sinds kort voor mensen in de Weimarstraat en omgeving.
Ondermijning is de vermenging van de onder- en bovenwereld. Geld dat met criminaliteit wordt verdiend, wordt witgewassen via investeringen in bijvoorbeeld vastgoed en horeca. Zo verwerven criminele organisaties zich een machtspositie en dringen zij door tot de bovenwereld. De veiligheid en de leefbaarheid voor bewoners wordt hierdoor enorm aangetast, en het schrikt bonafide ondernemers af. Het is bekend dat ondermijning veel voorkomt in ReVa, en met name in en rond de Weimarstraat. Deze app is ervoor dat mensen een vermoeden van ondermijning kunnen melden.

Waar gaat het om? En waar gaat het niet om?
De app is er niet voor om een vermoeden dat een buurman zwart werkt te melden. En ook niet als de buren lawaai maken, of als er vuurwerk wordt afgestoken. De app is ervoor als er bijvoorbeeld een vermoeden is dat een pand verhuurd wordt aan criminelen. Of van levering van grondstoffen en materialen voor de productie van drugs. Is er een drugslab in de buurt, of worden bewoners of ondernemers geïntimideerd? Dat soort zaken kunnen gemeld worden. Graag zelfs, want dan is er iets tegen te doen. www.meldeenvermoeden.nl
De app is te downloaden in de Google Playstore of AppStore, in te voeren code: 2561