Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van Regentesselaan naar Regentessepark (vervolg)

In de KonkreetNieuws van juni 2020 stond een artikel over een initiatief van Zeno Schütte om van de nu erg verrommelde Regentesselaan weer een prachtige groene laan te maken. Een laan waar het weer een genoegen zou zijn om, net als heel vroeger het geval was, over het middenpad, te flaneren. Een Regentessepark.

Inmiddels heeft Zeno Schütte afgelopen zomer met enkele enthousiaste bewoners van de Regentesselaan en omgeving een wandeling gemaakt over het middenpad, om ideeën over de verdere uitwerking van de plannen te bespreken.

Gemeente
Belangrijk punt was om eerst van de gemeente te horen wat er mogelijk zou zijn. Die reactie is inmiddels ontvangen. Er staan geen grootschalige ingrepen gepland waar de initiatiefgroep eventueel op zouden kunnen meeliften. Wel vraagt het stadsdeel het initiatief verder uit te werken, er een organisatie voor te ontwikkelen, en een plan voor het onderhoud van het groen te maken.
De gemeente kan via de aanschaf van groen en kleine fysieke ingrepen meehelpen aan de plannen.

Stapsgewijs
Het idee is om de komende tijd verder te werken aan de gewenste situatie. Dat zal stapsgewijs en via kleinschalige ingrepen verlopen. Die stappen zal de initiatiefgroep verder uitwerken, ook voor de gemeente, zodat deze daaraan zijn medewerking kan verlenen. Ondertussen heeft Zeno zich aangesloten bij een groep die op 21 maart 2021 een Steenbreek-actie wil uitvoeren op de Regentesselaan (zie aankondiging in het februarinummer van deze krant). Daardoor komen er hopelijk meer geveltuintjes, en dus meer groen, op de Regentesselaan.

Wil jij ook een groenere Regentesselaan? Aarzel niet en meld je aan: info@regentessepark.nl