Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Sunny Court voorlopig gered

Op weg naar een duurzame toekomst
In de vorige editie schreven we over de bedreiging van Sunny Court door bouwplannen. De buurtbewoners kwamen in opstand en kregen hulp van een aantal politieke partijen die aan het College vroegen om niet met deze plannen in te stemmen.

Red het parkje
Op 26 oktober gaf het College een bevrijdend antwoord. Er is geen draagvlak in de buurt voor zo’n plan en er komt dus geen vergunningaanvraag. Inmiddels heeft het Buurtinitiatief ‘Red het parkje!’ meer dan 2400 handtekeningen opgehaald om een petitie te tekenen. Deze petitie wordt nog aangeboden aan College en Raad. Daarnaast gaat de organisatie van het initiatief in gesprek met Groen Duinoord, om samen met hen plannen uit te werken voor een duurzame toekomst.

Vergroening
Ze streven naar de verdere vergroening van het binnenterrein van het ‘Obrechthof’, waarop de beoogde nieuwbouw gepland was. Dat zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar een duurzame toekomst voor dit groene gebied, met behoud van het kleinschalig gebruik door kinderen en volwassenen, is van groot belang. En daar is veel draagvlak voor, zoals nu gebleken is.