Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Redactie KonkreetNieuws ontvangt Hans Pronkprijs 2021

Aad van Schie neemt namens de redactie van KonkreetNieuws de Hans Pronkprijs in ontvangst.
De toekenning van de prijs voor 2021. De jury bestaande uit Mohsin Siddique, Patty van Broese Groenou, Laudy Vrancken en Marko Fehres heeft zich hierover (digitaal) gebogen. De jury was unaniem van mening dat de redactie van Konkreet Nieuws royaal aan alle gestelde criteria voldoet.

Zij slaagt er met vlag en wimpel in om zesmaal per jaar een informatieve, leerrijke en tijdloos vormgegeven wijkkrant te maken en bij de bewoners van Regentes/Valkenbos op de mat te bezorgen. De prachtige website die bij de krant behoort, mag zeker niet onvermeld blijven. Deze is actueel, opiniërend en helder vormgegeven.

De jury neemt haar hoed af voor de vele vrijwilligers die met krant, fotografie, vormgeving, website, bezorgen enz. van Konkreet Nieuws doende zijn en overhandigen met veel plezier de Hans Pronkprijs 2021 aan redactielid Aad van Schie. Deze kleine plechtigheid vond plaats op vrijdag 11 december 2020 in het pand van Wij Weimar, tevens redactieadres. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door het stadsdeelkantoor Segbroek.