Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Buurtgoed Vastgoed, investeren in ReVa

Panden die lange tijd leegstaan en verloederen (denk aan De Zaen of de tandartspraktijk op de hoek Weimarstraat/Beeklaan), verkamering door projectontwikkelaars, stijgende huurprijzen, circulatie van crimineel geld – veel van de vastgoedinvesteringen in onze buurt komen de bewoonbaarheid niet ten goede.

De WijWeimar-werkgroep Buurtgoed Vastgoed is bezig met een plan om het vastgoed in onze wijk weer het vastgoed ván onze wijk maken. Bewoners kunnen niet individueel opbieden tegen projectontwikkelaars, gezamenlijk kan dat wel.

Investering
Het eerste doel: een groep van 500 buurtbewoners verzamelen die een investering willen doen van 1.000 euro. Met aanvullende externe financiering wil Buurtgoed Vastgoed daarmee een eerste pand aankopen, waar de buurt zelf zeggenschap over heeft. Zo kan er ruimte komen voor betaalbare woningen, lokale ondernemers of bijvoorbeeld een sociale ontmoetingsfunctie voor de buurt. Het eerste pand dat op die manier wordt aangekocht, moet een etalage voor de buurt worden. ‘Dat zit Vastgoed voor de Buurt’ als het ware.

Op zoek naar pand
De precieze financiële en juridische constructie wordt nog uitgewerkt. Uitgangspunt is dat je je investering in de loop der tijd terugkrijgt, maar een hoog financieel rendement is niet het doel van het initiatief. Komend jaar organiseert de werkgroep verschillende inspiratiebijeenkomsten over vergelijkbare initiatieven. Ondertussen gaat Buurtgoed Vastgoed op zoek naar een geschikt eerste pand, en voert verkennende gesprekken met juridisch experts, banken en andere potentiële investeerders.

Meedoen
Wie zich aanmeldt als sympathisant, zit nergens aan vast. Wel laat je de werkgroep weten dat je een intentie hebt om mee te doen en te investeren. Dit helpt in verkennende gesprekken met bijvoorbeeld banken en andere partijen.

Wil je ook in de buurt investeren, meld je dan aan bij buurtgoedvastgoed@gmail.com
Geen geld, wel bijdragen? Buurtgoed Vastgoed hoort graag op welke manier je wilt helpen.

 

Tekst: Redactie  Foto: Piet Vernimmen