Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Valkenbosplein op de schop

Van eind september tot en met het weekend van 21 november 2020 is de gemeente aan de slag op het Valkenbosplein. Er is onderhoud nodig aan het tramspoor en aan de verkeersregelinstallaties. Tegelijk maakt de gemeente het Valkenbosplein veiliger voor fietsers. Tijdens de spits zijn hier regelmatig fietsfiles. Daarom wil de gemeente het fietspad verbeteren.

Dit gaat er gebeuren:

  • De fietspaden worden breder
  • Er komt meer ruimte voor fietsers om te wachten bij de verkeerslichten
  • De rijstroken worden vernieuwd
  • De verkeerslichten worden beter op elkaar ingesteld
  • Op het kruispunt Valkenboslaan met de Beeklaan worden alle verkeerslichten vervangen

De gemeente Den Haag informeert hier uitgebreid over alle werkzaamheden en aanpassingen.