Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Enquête en expositie vernieuwing Regentesseplein

Op vrijdag 13 november stonden er ineens acht panelen op het Regentesseplein, waarop vier denkrichtingen werden getoond hoe het plein zich in de toekomst kan ontwikkelen. De plannen zijn gebaseerd op het ‘Schetsen op het plein’-evenement vorig jaar. Toen hebben ruim zeventig buurtbewoners hun ideeën, dromen en wensen voor het Regentesseplein met elkaar gedeeld en op papier gezet.

Mede-initiatiefnemer Stephen Tas is stedenbouwkundige en landschapsontwerper. Hij verwerkte alle ideeën uit de wijk tot de vier voorstellen die op het Regentesseplein waren te zien. Stephen: “Er kwamen veel verschillende onderdelen aan bod: wat doen we met de auto’s en fietsen; willen we meer groen of juist een terras; behouden we de statigheid van het plein of maken we het toegankelijk en laagdrempelig; kunnen we alle wensen en ideeën met elkaar combineren?”

Voorkeur
Naast de expositie wordt buurtbewoners gevraagd hun voorkeur uit te spreken voor de ontwerpen. Dat gebeurt via een online enquête. Geïnteresseerden hebben hiervoor een link ontvangen. De enquête is ook in te vullen door de QR-code op de borden op het Regentesseplein te scannen. Stephen: “Wij wilden natuurlijk het liefst direct in gesprek met de buurt. Dat waren we in maart al van plan. Maar corona blijft roet in het eten gooien.”

Programma van Wensen
De initiatiefnemers willen van de buurt weten hoe het Regentesseplein zich zou moeten ontwikkelen. De uitkomsten van de enquête worden verwerkt in een eindvisie op het Regentesseplein. Dat wordt vastgelegd in een Programma van Wensen, dat namens de buurt wordt aangeboden aan de Stadsdeelwethouder.

Het initiatief is mede tot stand gekomen met hulp van de gemeente, het stadsdeel, Fonds 1818 en WijWeimar.

In de online enquête worden de vier verschillende plannen nader toegelicht.

De vier voorstellen: