Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wonen in het Energiekwartier kost heel veel energie

In 2015 begonnen de werkzaamheden in het Energiekwartier in de zuidoosthoek van de wijk. Snel daarna startte de bouw aan de Loosduinseweg en vervolgens op de andere kavels van het terrein. Dit alles zou uiteindelijk leiden tot een zeer compacte woonwijk met veel nieuwe woningen en gelukkig ook een fraai groen Esperantoplein in het midden van de wijk.

Uitstel

Zoals in de vorige KonkreetNieuws gemeld werd, is er wat betreft het Esperantoplein een flinke kink in de kabel gekomen. Door het plan om ook op het kavel tussen lijn 11 en het Magazijn (De Prael) een woonblok te bouwen, ontstond een parkeerprobleem. Het gevolg was uitstel van de aanleg van het plein. Ook de geplande fietsroute als aansluiting met de rest van de wijk, kwam in gevaar. Na de sloop van de huizen aan de Boecopkade zijn de voorbereidingen van de nieuwbouw aan deze kade en op de hoek van de singel deze zomer in gang gezet. Niet altijd tot genoegen van met name de bewoners van de Bautersemstraat. We spreken met twee van hen: Peter Arxhoek, die hier vanaf 2010 woont, en Maarten Okkersen, bewoner sinds 2002.

Overlast en perspectief

“Vanaf de start van de planning ben ik bezorgd geweest over de gevolgen van deze grootscheepse veranderingen voor de woonomgeving,” zegt Maarten. “Maar dat de overlast zulke grote vormen aan zou nemen, overtreft mijn ergste vrees. Alleen al de zaken die zich afgelopen half jaar voordeden: het uitstel van het Esperantoplein en de gigantische overlast van de bouwwerkzaamheden op het terrein voor onze woningen. De Bautersemstraat zou niet gebruikt worden voor bouwverkeer, was de belofte en de overlast zou op afstand blijven. Nou, de realiteit bleek anders. Er kwam een bouwkeet van de firma Baas voor de deur, die vanaf de vroege ochtend herrie gaf, en er kwamen heel wat zware voertuigen voor de deur langs.” Peter Arxhoek schreef brieven aan projectleiding en stadsdeel om in gesprek te komen over de oplossing van deze ellende. Er kwam beweging: de projectleiding zegde een burenoverleg met gemeente en projectleiding toe om tot afspraken te komen. Ook de veiligheid voor de schoolkinderen op weg naar school is door de chaotische en onveilige route in het geding, vinden beide heren. Ze beseffen donders goed dat wonen op een bouwterrein veel gedoe geeft, maar ze willen een garantie op een veiliger situatie en op het ontzien van hun straat. En natuurlijk op perspectief wat betreft de realisatie van het Esperantoplein.

Resultaten briefwisselingen en burenoverleg

De aanbesteding voor de aanleg van ruim de helft van het groene plein is ingezet en in januari wordt daarmee begonnen. Dat geldt ook voor de werkzaamheden aan het nieuwe fietspad vanaf de hoek van de Zamenhofstraat over de brug naar de fabriek. Verder is het nieuwe uitgangspunt om de Bautersemstraat te ontzien. De bouwkeet vlak voor de deur is inmiddels verplaatst naar de Singelzijde en er wordt nog nagedacht over een veilige oversteek vanuit de Zamenhofstraat over de Noord-West Buitensingel.

Persleiding

Tijdens het burenoverleg kwam ook het tijdpad voor de bouw van de woningen op kavel A ter sprake, en ook voor het afbouwen van plein en fietspad Hier is nog geen duidelijkheid over. De persleiding voor de aanvoer van restwarmte uit Rotterdam moet eerst zijn afgerond voordat er gebouwd kan worden. En dat geldt ook voor de aanleg van het fietspad en de voltooiing van het Esperantoplein. Kortom, daar gaan nog wel jaren overheen. Energie verzamelen dus.