Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Sunny Court: Tiny Forest avant la lettre in gevaar

Ooit was er een open ruimte aan de Laan van Meerdervoort achter de Reinkenstraat, waar de aftakking van de stoomtrein van Station Hollands Spoor naar de Anna Paulownastraat reed. Het goederentreintje vervoerde onder andere bouwmateriaal van de nu leegstaande timmerwerkplaats op Sunny Court van de Laan van Meerdervoort naar het Vredespaleis in aanbouw. Het treintje was de voorloper van de huidige tramlijn 11.

De open ruimte werd een tennisbaan en ’s winters een ijsbaan voor het toenemende aantal bewoners in de buurt. Later groeide het parkje uit tot een groene oase en speelplaats voor jonge kinderen. Sunny Court is voor de omwonenden, maar ook voor gezinnen en ouderen uit de iets ruimere omgeving, een wereldje van rust geworden in een zeer dicht bebouwde wijk. Een prachtig groen postzegeltje in een drukke stadsomgeving.

Andere wereld

Het parkje is alleen toegankelijk vanuit een poort in de hoek van het pleintje aan de Laan van Meerdervoort. Je komt als het ware een andere wereld binnen, waar de stadsgeluiden nauwelijks doordringen. Mede door de wijze van beheer van het parkje door een kleine twintig direct omwonenden is Sunny Court met zijn uitgegroeide bomen en struiken een oord geworden voor bijzondere planten en dieren. De blinde, begroeide muur van de voormalige timmerwerkplaats zorgt voor schemering en is ook de afscheiding naar het verwilderde Obrechthof daarachter.

Bedreiging voor deze prachtige sprookjeswereld

In het recente verleden werd de rust van het parkje al eens bedreigd: de eigenaar van het pand van het voormalige pianobedrijf aan de Obrechtstraat wilde een ingang/doorgang vanuit die hoek naar het parkje. De werkgroep Sunny Court heeft dit gelukkig kunnen voorkomen. Een belangrijke voorwaarde voor het beheer is het sluitingsbeleid: slechts één ingang en beperkte openingstijden. Ook zijn er maar enkele kleinschalige activiteiten: een zomerconcert en een Sint Maartenfeestje voor de kinderen. Nu dreigt een veel groter gevaar. De nieuwe eigenaar van de grond en de timmerwerkplaats achter het parkje, vastgoedbedrijf Hof van Obrecht, wil er een huizenblok van vijf woningen en een ondergrondse parkeerplaats realiseren. Gevolgen: de rustige, begroeide muur van het lege gebouw verdwijnt, er gaan oude bomen sneuvelen en het is met de rust en de voor de flora en fauna zo belangrijke schemering achter de muur gedaan. De bewoners zijn op de hoogte gesteld via een online bijeenkomst, waarop de architect zijn artist impressions van het bouwplan toelichtte. De bouwer beweert dat hij het park met rust laat en zelfs grond afstaat aan het parkje. De bewoners geloven daar niet in. Bovendien krijgen de toekomstige bewoners van die huizen een terras aan het park. Dat zal veel licht en onrust veroorzaken.

‘Red het parkje’

Kortom, actie om dit voor het Sunny Court heilloze plan tegen te houden. Om een vergunning te krijgen, moet het bestemmingsplan van tuin naar woningen gewijzigd worden. “Dat moet niet gebeuren,” zeggen de bewoners in een petitie genaamd ‘Red het parkje’ aan de gemeenteraad. Zij vragen om de wijziging van het bestemmingsplan af te wijzen, op de hele locatie geen (ver)nieuwbouw toe te staan en het hele gebied permanent aan te wijzen als beschermd gebied gericht op leefbaarheid en natuur.

Hoe verder?

De bewoners sturen de petitie, ondertekend door zoveel mogelijk medestanders, naar de gemeenteraad. Overigens is een deel van de Haagse politiek ook al in actie gekomen: Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD en D66 hebben op 17 augustus schriftelijke vragen ingediend. Zij pleiten ervoor geen bouwplannen toe te staan op deze mooie, groene postzegel. Ze verwijzen daarbij naar vergelijkbare, eerdere afgewezen projecten. Op de website en facebookpagina van onze krant kunt u de ontwikkelingen rond deze zaak verder volgen. Onze gesprekspartners van de werkgroep Sunny Court wijzen nog op de Gulden Klinker en de Platina Klinker die zij van de gemeente kregen. Dit fraaie hedendaagse sprookje mag toch niet verloren gaan?

Lees verder: petities.nl/SunnyCourt