Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

“Ik hou van de Weimarstraat, het is een heerlijke straat.”

Winkeliers over hun straat

Alle lof voor de actieve bewoners die zich laten horen. Alle lof voor WijWeimar die, met anderen, zoveel voor elkaar probeert te krijgen. Dat er nu is afgesproken dat er niet meer zomaar vergunningen afgegeven worden, maar dat ondernemers die zich in de Weimarstraat willen vestigen eerst helemaal doorgelicht worden, dat wordt gewaardeerd. “Maar,” zegt een van hen, “de gemeente moet het ook wel echt doen, het is een waardevolle afspraak, nu moet er doorgepakt worden.”

Kikke straat

En wat voor winkeliers echt belangrijk is, is in feite heel eenvoudig: dat de sfeer voor het winkelend publiek goed is. Dat iedereen er met een gerust hart doorheen loopt en er graag komt. Dat men niet wegblijft omdat het onprettig is of in een kwaad daglicht staat, want dat is funest voor ondernemingen. De Weimarstraat als totaal is leuk, daar is iedereen het over eens. De een heeft het dan wat meer over de andere kant dan de ander, maar allemaal zien ze de mooie kant van de straat. En het moet toch geen Fahrenheitstraat worden … daar moet je niet aan denken. Zoveel variatie, het is echt een kikke straat, zo verwoordt een van hen het.

Onduidelijks achter de schermen

Maar er moet veel anders. Er gebeurt te veel onduidelijks achter de schermen, en drie coffeeshops is veel te veel. Sinds de ene shop dicht is, is het veel rustiger in de straat. Dat valt op en dat zegt toch wel heel veel. Maar hij gaat weer open. Hoe dat dan weer wordt? De gemeente moet actief aan de slag met die shops; een echt alternatief aanbieden, misschien uitkopen.

Leegstand en verwaarlozing

“De Weimarstraat moet weer worden als vroeger,” zegt een winkelier die er al heel lang zit. “Veilig en gezellig.” Een andere winkelier baalt van de leegstand. “Schitterende panden worden opgekocht en dan wordt er niets mee gedaan. Kijk maar eens goed, het zijn er heel veel. En de buitenkanten! Het zou fijn zijn als de gemeente winkeliers daarop aanspreekt en hen adviseert hoe het anders kan. Zet dáár een team op,” zegt hij.

Een kwast over de voorkant

Winkeliers kunnen er zelf ook voor zorgen dat de buitenkant er goed uitziet, vindt een van hen. “Een keer met een kwast over de voorkant, de stoep vegen, een plant ervoor, maak afspraken met je buren, hou het schoon en gooi die ramen open, laat zien wat je doet. Dan zien mensen dat er ook veel goeds en waardevols gebeurt. Met 30.000 mensen wonen we op elkaar gepropt en er gebeurt overal wel wat. Die negativiteit is zo zonde. En die leegstand, die is echt irritant, en het nodigt niet uit om je er als nieuwe ondernemer te vestigen, doodzonde. Dat moet echt anders, want het is een heerlijke straat.”