Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het wijkbudget uit 2018 en de Buurtschuur

In 2018 ging het Haagse ‘Projectplan Wijkbudget’ in zes wijken van start. Een van die zes was het Regentesse-Valkenboskwartier Zuid. De opzet was helder: een gemeentelijk budget dat vrij te besteden was door bewoners van ReVa aan initiatieven die bij zouden dragen aan de sociale en de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Het budget

Bewoners beslisten waaraan het budget zou worden besteed en wie verantwoordelijk zou zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Eind 2018 werden de voorstellen van vijf indieners beloond: €7.600 voor Buurthuis Hondius, €17.000 voor de Tegelweetjes, €4.600 voor de organisatie van een voetbaltoernooi, €3000 voor een buurt/inspiratiecafé en €17.800 voor een Buurtschuur. Samen €50.000.

Gereedschap delen: onderdeel van een deeleconomie

De Buurtschuur was een idee van Jeroen Boon en bestond eruit een soort bibliotheek in te richten voor de wijk, maar dan voor gereedschap. Jeroen: ”Je bespaart geld, het bestrijdt armoede en de schuur kan een belangrijke sociale functie vervullen. En niet te vergeten: het draagt bij aan een duurzame samenleving. Immers, een boormachine wordt volgens mij na aanschaf gemiddeld maar 16 minuten gebruikt.”

Lastig

In 2019 bleek de verwezenlijking van het idee ‘Buurtschuur’ lastiger dan gedacht. Een beoogd pand aan het Regentesseplein, ideaal qua zichtbaarheid in de wijk, werd uiteindelijk een gebouwtje achterin het Eekta-complex aan de Boylestraat, het aantal wijkbewoners dat een abonnement nam bleef achter bij de verwachtingen, net zoals het aantal vrijwilligers dat de buurtschuur zou runnen: gereedschap repareren en inventariseren, administratie bijhouden. En hoewel Jeroen met de Buurtschuur deelnam aan tal van duurzaamheidsprojecten in de wijk en op tig andere manieren probeerde de bekendheid te vergroten, lukte dat niet echt en besloot de gemeente eind 2019 de subsidie voor het project te stoppen.

KLEUR

Marcel van Dam, buurtpastor van de KLEURkerk, zag eind 2019 mogelijkheden het project nieuw leven in te blazen en richtte met een gemeentelijke subsidie van een paar honderd euro binnen het pand aan het Copernicusplein een buurtschuur in. Marcel: ”Wij nemen het idee van Jeroen over en denken dat wij hier mogelijkheden hebben om het tot een succes te maken. We hebben ongeveer 100 stuks gereedschap van hem overgenomen. Wijkbewoners kunnen lid worden voor €20 per jaar en dan mag je via een strippenkaart tien keer iets lenen. Borg is niet nodig.”

KLEURklussen

“Wij zijn bekend in de wijk, we hebben 600 volgers op Facebook en 470 wijkbewoners ontvangen wekelijks onze Nieuwsbrief. We plaatsen daar binnenkort oproepen om gereedschap te komen brengen en om abonnee te worden. Wat we nog missen is bijvoorbeeld een boortol, een kleine metalen ladder, een goede schuurmachine, een elektrische zaag, een zaagtafel en een ‘hondje’. Ja, en dan kunnen we natuurlijk ook altijd plamuurmesjes, setjes spijkers, schroeven, boortjes en pluggen gebruiken. De KLEURkerk staat in het teken van geven en niet van zakelijke transacties. Wij willen hierin iets betekenen voor de buurt. Een van onze activiteiten zijn de KLEURklussen. We knappen tuinen op, doen verhuizingen en verrichten kleine herstelwerkzaamheden voor wijkbewoners die het niet zelf kunnen betalen. We werken niet tegen een uurtarief, maar een gift is voldoende. Ook voor deze KLEURklussen gebruiken we het gereedschap en het materiaal uit onze buurtschuur.”

Het zou mooi zijn als het stadsdeel dit initiatief ruimer zou ondersteunen.