Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een plan voor de Weimarstraat?

Op de actiedag 5 september zijn er ook mensen van de gemeente bij. Onder hen is Henri Weber. Hij is sinds 1 juni wijk/gebiedsmanager voor de Weimarstraat, de Beeklaan en de Zevensprong.

Hoe staat het met het plan voor de Weimarstraat. waar de stadsdeeldirecteur op 15 juli in De Nieuwe Regentes over sprak en dat er in oktober zou zijn? Henri Weber: “ Er komt een plan voor het derde deel van Weimarstraat. Ik erken dat hier zaken anders aangepakt hadden moeten worden. Dat ziet de gemeente ook.”

Rustiger

KonkreetNieuws hoort van bewoners en ondernemers dat het een stuk rustiger in de straat is sinds een coffeeshop dicht is. Die coffeeshop gaat binnenkort weer open, en daar zijn zorgen over. Henri: “Er wordt met deze coffeeshop gesproken over een mogelijke verhuizing, maar dat heeft ook haken en ogen. Zo zijn er niet zomaar goede alternatieve locaties. Niet in woonwijken, maar vanwege het gebrek aan toezicht ook niet zomaar op bedrijventerreinen.”

Toetsing

Een horecavergunning zit op een pand, en zo’n vergunning is van de eigenaar. Als een huurder vertrekt, kan de eigenaar het pand verhuren aan de volgende horecaondernemer. Om dat te voorkomen moet een eigenaar van een horecavergunning afzien. En dat gebeurt niet zomaar. Nu is er voor nieuwe ondernemers een toetsing vooraf. De gemeente werkt aan een plan om àlle ondernemers te toetsen aan wet- en regelgeving.

Zoeken naar overeenkomsten

Het beloofde plan komt er inderdaad aan en wordt de komende tijd al met verschillende partijen besproken, waaronder WijWeimar en de BIZ. De gemeente maakt geld vrij voor de aanpak van zogeheten prioritaire gebieden, waaronder de Weimarstraat en omgeving. Over het beschikbare budget en de verdeling ervan, worden nog afspraken gemaakt.

Henri: “Niet iedereen heeft dezelfde ideeën over de Weimarstraat. Er zijn mensen die er heel graag eenrichtingsverkeer willen, of een auto-te-gast-straat (dan wel ruimte voor auto’s en parkeerplaatsen, maar met voorrang voor fietsers), anderen willen dat juist niet. De opgave is dus te zoeken naar overeenkomsten, en naar wat wel mogelijk is.”