Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

WijWeimar en wat er vanaf 2019 zoal gebeurde

Januari 2019 opende burgemeester Krikke de buurtwinkel. Er verscheen een artikel in de Groene Amsterdammer over ondermijning in de Weimarstraat en omgeving en in opdracht van burgemeester Remkes werd daar onderzoek naar gedaan. Ondermijning in Den Haag, de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld en de daarbij horende criminaliteit, bleek ernstig. En de uitkomst van dit onderzoek was dat het aangepakt wordt. Te beginnen met de Weimarstraat en de Zevensprong.
Een jaar later waren de mensen van WijWeimar hoopvol: de gemeente pakt het deel tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan aan, en WijWeimar richt zich op positieve activiteiten. Bijeenkomsten met bewoners om de plannen te bespreken, stonden op stapel toen op 14 maart alles stilviel.

Stop en shop

Marc Lampe, architect, Stephen Tas, landschapsontwerper, en Ben Veen wonen in ReVa en zijn actief in de visiegroep van WijWeimar. Ze vertellen over die ideeën en plannen.
Marc: “Stop en shop, zo typeren we de Weimarstraat nu, in ieder geval een groot deel ervan. Op weg van werk naar huis nog even snel naar de AH.” Stephen vult aan: “Of even snel naar de coffeeshop, auto uit, coffeeshop in en weer weg.”
Dat moet anders, vinden ze, met meer aandacht voor een ontspannen verblijf. Marc: “Je ziet het al veranderen. Er waren eerder amper terrassen, nu wel.” Stephen: “En in het eerste deel van de Weimarstraat barst het van de kleine lokale ondernemers. Dat kan ook in het derde deel; anders natuurlijk, maar de ruimte is er.” Ben: “De schietpartij daar, eind juni, maakte de urgentie dat er iets moet gebeuren heel duidelijk. En niet alleen op de korte termijn de coffeeshops eruit. We hebben een beeld van wat er kan en daarover gaan we met de buurt in gesprek.”

“Met de schietpartij eind juni was de maat vol”

De Weimarstraat moet weer bruisen

Het is nu een stenige straat. Druk, warm in de zomer, verkeer dat deels beide kanten opgaat, er staan wel bomen, maar die geven geen schaduw. Stephen: “Het is ook een mooie straat, met in onze termen ‘ruimtelijke kwaliteit’. Dan kan je het ook anders zien: mooie hoge bomen die koelte bieden, meer groen, bankjes, misschien het kruispunt wat hoger of een drempel om de snelheid eruit te halen.”
De Weimarstraat moet geen fietspad worden. De vorige fietsroute was geen succes en ondernemers gruwen ervan. Voor een aantal winkels is bereikbaarheid voor auto’s belangrijk. Die mogelijkheid moet er zijn, vindt WijWeimar. Het moet voor iedereen beter worden, voor bewoners en ondernemers. ‘Auto-te-gast’ is een mooi alternatief, dat geeft ruimte aan iedereen.
Ben: “Essentieel is ook om grip te krijgen op vastgoed. Er staat veel leeg in de Weimarstraat, en we moeten zien te voorkomen dat alle lege panden zomaar omgebouwd worden tot kleine appartementen. Daar moet echt eerst meer over worden nagedacht.”

Voet tussen de deur

In de loop van ‘corona’ werden de gesprekken met de gemeente weer opgepakt. Burgemeester Remkes kondigde een integrale aanpak van de Weimarstraat en de Zevensprong aan, en er werd een wijkmanager aangesteld, die maandelijks met o.a. WijWeimar, Mafuganova, winkeliers en coffeeshops contact heeft. Is de gemeente doortastend genoeg? Niet echt. De problemen met coffeeshops hadden allang opgelost moeten zijn. Ben constateert dat WijWeimar nu wel een voet tussen de deur heeft. “De urgentie is groot en laten we wel zijn, de gemeente faciliteert het foute geld. Het is bekend dat panden met zwart geld gekocht worden, de vergunningen voor verbouwingen worden door de gemeente gegeven en daarmee is de gemeente ‘mede-schuldig’ aan de concentratie en het coffeeshoptoerisme met alle overlast van dien. En die wijzigingen in openingstijden… een uurtje eerder dicht… ach…’’

Bewoners willen invloed

Ben: “Er gebeurt van alles, en ontwikkelaars marcheren links en rechts om ons heen, allemaal gericht op hoge rendementen. Onze ideeën zijn bekend. Maar toch worden wij, en andere betrokkenen, te vaak niet geïnformeerd. Dieptepunt was de vergunning voor appartementen in het pand op de hoek van de Noorderbeekdwarsstraat, waarvoor de vergunningsaanvraag door een storing in het systeem niet is gepubliceerd. En ook de plannen voor de voormalige drukkerij in de straat lijken al vergevorderd, zonder dat we hierover zijn geïnformeerd. Terwijl het bekend is dat wij hier andere plannen mee hebben.” WijWeimar en met hen de andere betrokkenen hebben er nu echt genoeg van. Ze willen invloed. En de animo bij bewoners is groot.

De maat is vol

“Met de schietpartij eind juni was de maat vol”, vertelt Ben. “Het was niet de eerste, en weer was het gerelateerd aan de coffeeshops. Die moeten dicht, of verhuizen, dat maakt niet uit. De gemeente en de coffeeshops moeten dit nu samen oplossen.”
Besloten werd dat gesprekken met de gemeente pas doorgaan als de problemen rondom de coffeeshops echt opgelost zijn en de straat veilig is. Want het had ook helemaal mis kunnen gaan, die zondagmiddag eind juni.