Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Uitstel aanleg Esperantoplein en recreatieve fietsroute Energiekwartier

Nieuw bouwplan Kavel A gooit roet in het eten

Het is alweer even geleden dat we in deze krant aandacht besteedden aan de ontwikkelingen in het Energiekwartier. Dat blijkt onterecht, want er zijn belangrijke nieuwe zaken te melden.

Op 28 april was er een digitale informatiebijeenkomst over de volgende fase van de bouwplannen. Merkwaardig genoeg stonden er toen twee zaken niet op de agenda: de realisatie van het groene Esperantoplein en het nieuwe plan om alsnog te gaan bouwen op Kavel A, de rommelige parkeerplaats dicht bij lijn 11 en de gaspijpen. Bij de mededelingen werd er toch iets over gezegd. Dit leverde heel wat verontwaardiging op. Vervolgens vonden er op 2 juli en 16 juli vervolgbijeenkomsten plaats. In de laatste bijeenkomst kwamen het Esperantoplein, de bebouwing van Kavel A en de recreatieve fietsroute aan de orde.

Gebroken beloften over Esperantoplein

Al in 2016 is er gestart met de voorbereiding van het groene ontmoetingsplein in het centrum van de wijk. Wat betreft de planning was er altijd duidelijkheid. Na de realisatie van Kavel B, de woningen tegenover De Prael, zou gestart worden met dit, samen met de bewoners ontworpen, plein. Op 6 februari 2020 werd zelfs al het beplantingsplan gepresenteerd. Aan het einde van die bijeenkomst kwam de mededeling over een plan om toch op Kavel A te gaan bouwen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de realisatie van het plein. Inmiddels is duidelijk dat dit een uitstel van jaren gaat worden. De ruimte waar het plein zou komen, is nu nodig voor parkeren. In 2021 kan hooguit de helft van het ontwerp worden uitgevoerd, zo lijkt nu het compromis te worden. Maar nog niets is zeker. De bewoners hebben inmiddels de stadsdeelwethouder aangeschreven.

Ook uitstel van recreatieve fietsroute

Deze fietsroute tussen Valkenbos, De Verademing, Energiekwartier en Centrum zou een prachtige verbinding met de achterliggende buurt vormen. Nu Kavel A een bouwplaats wordt, kan ook dit ambitieuze fietspad over de trambaan van lijn 11 en via de brug naar de elektriciteitscentrale, voorlopig de kast weer in.

Op energiekwartier.nl staan de bespreekstukken en een video over het ontwerp Esperantoplein en de recreatieve route. Met dank aan Peter Arxhoek, bewoner Bautersemstraat en lid ontwerpteam Esperantoplein, die ons inzage gaf in de stukken.