Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Resolute aanpak overconcentratie coffeeshops ReVa

PERSBERICHT

Resolute aanpak overconcentratie gebied ReVa

Den Haag, 17 augustus 2020

Op vrijdag 14 augustus 2020 heeft Stichting MafuganovaValkenbosch ReVa verzoeken ingediend bij de burgemeester van Den Haag, bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag en bij de chef van de politie-eenheid Den Haag. Het gaat om zogenaamde WOB-verzoeken: verzoeken om informatie te openbaren op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Stichting MafuganovaValkenbosch ReVa zet zich al jaren in voor de leefbaarheid in de wijk Regentes-Valkenbos. Eén van de speerpunten daarbij is het terugdringen van het aantal coffeeshops in de wijk. Met name de Weimarstraat tussen Beeklaan en Valkenboskade kent al jaren een overconcentratie aan coffeeshops, inclusief een daar omheen gegroeide avond- en nachteconomie. Dit alles leidt tot verloedering en ondermijning: het is en was voor andere ondernemers niet aantrekkelijk om zich (nieuw) te vestigen temidden van grootschalige softdrugs-handel. Daarmee valt de straat ten prooi aan andersoortige ondernemers.

Het verkopen van softdrugs is in Nederland onder strikte voorwaarden toegestaan. Het OM heeft criteria waaraan coffeeshops moeten voldoen. Alleen als aan deze criteria wordt voldaan (de zogenaamde AHOJG-criteria, verwoord in de Aanwijzing Opiumwet; voor een toelichting zie: https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Drugsbeleid/Infosheet_BA_coffeeshopbeleid_aug2016.pdf) kunnen coffeeshops strafvervolging voorkomen. Het is algemeen bekend dat in deze criteria ook de leefbaarheid, veiligheid en verstoring van de openbare orde is opgenomen. Hoe kan of wil men dat voorkomen in een overconcentratie coffeeshops gebied en dan nog in deze huidige agressieve maatschappij met zeer hoge extremen.

Gemeente, OM en politie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de coffeeshops. Daartoe dient in de lokale driehoek een handhavingsarrangement te worden opgesteld en er dienen periodiek controles plaats te vinden. De WOB-verzoeken zien hier op: stichting Mafuganova wil inzage in het handhavingsarrangement en zij wil zien hoe vaak gecontroleerd is en wat die controles hebben opgeleverd. Het WOB-verzoek beslaat de periode 2008 tot en met 2020.Gemeente, Openbaar Ministerie en Politie hebben 4 weken de tijd om op het verzoek te reageren, zo nodig te verlengen met maximaal 4 weken.

Het WOB-verzoek is mede ondertekend door CDA 2e kamerlid Chris van Dam.