Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Papoea Vereniging viert in 2020 haar 25-jarige bestaan

Simon Sapioper

In 1963 werd in Nieuw-Guinea het gebied van de Papoea’s door de Indonesiërs bezet. 10.000 Papoea’s vluchtten, o.a. naar landen van het Britse Gemenebest en naar Nederland. Zij riepen in 1971 de onafhankelijkheid van Papoea Nieuw-Guinea uit. Ook het gezin waartoe Simon Sapioper behoorde, vluchtte naar Nederland. Zijn vader zat in het politieke verzet en had negen keer in de gevangenis gezeten. In 1984 nam Simon Sapioper het initiatief om deze vlucht naar Nederland jaarlijks te herdenken.

“Wij zijn nog steeds tegen de bezetting van Papoea”

In 1994, 10 jaar na dit initiatief, organiseerden de Papoea’s in Nederland een herdenking in de Haagse Lukaskerk. Deze duurde een paar dagen en bracht Papoea’s van over de hele wereld bij elkaar. Simon Sapioper was secretaris van het herdenkingscomité. Organisaties als UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization), Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland waren betrokken. In 1995 werd een volgende stap gezet: de oprichting van de ‘Nationale Papoeavereniging ‘95 West Nieuw Guinea’, ter gelegenheid waarvan ook een herdenkingsvlag werd vervaardigd. Simon Sapioper werd en is nog steeds voorzitter van de vereniging. De heer Tan Seng Thay, zelf geen Papoea, maar oorspronkelijk ook afkomstig uit Nieuw Guinea, was een grote steun vanaf het eerste uur.

Papoeacultuur

De vereniging zet zich in voor het behoud en de promotie van de Papoeacultuur en organiseert culturele activiteiten zoals theater en muziek. In eerste instantie ging het vooral om het onderling ontmoeten van de Papoea’s in Den Haag, maar langzamerhand breidden de activiteiten zich ook uit naar Papoea’s in heel Nederland. En ook buiten de eigen groep: de vereniging wordt geregeld gevraagd om presentaties over de Papoeacultuur te komen geven en zij neemt deel aan festivals, klimaatcongressen en de Nacht van de vluchteling. Daarnaast zijn er internationale contacten. In 2019 deden de Papoea’s mee aan een voetbalinterland in Den Haag, georganiseerd door de Confederation of Independent Football Associations.

Onafhankelijkheid

Een kerntaak van de vereniging is belangenbehartiging van de Papoea’s. Zij blijven streven naar onafhankelijkheid van Papoea. Sapioper: “Wij zijn nog steeds tegen de bezetting van Papoea en blijven vechten voor erkenning van onze zelfstandigheid. Daarvoor is de vereniging heel belangrijk. Wij hebben toegang tot voor ons belangrijke internationale fora, zoals het Europees Parlement en de VN. Het is de kunst om daar door netwerken de juiste plek te vinden. Langzaamaan hebben we er voet aan de grond gekregen.”

Jubileum

Simon Sapioper is bijzonder blij met het Haagse keurmerk voor vrijwilligersorganisaties van het PEP, dat de vereniging in 2019 ontving. Daardoor kan hij niet alleen ondersteuning voor het verenigingswerk ontvangen, het voelt ook als een erkenning van ‘zijn’ vereniging. De Nationale Papoeavereniging ‘95 West Nieuw Guinea bestaat dit jaar 25 jaar. Vanuit het kantoor in buurt-en-kerkhuis Bethel in de Thomas Schwenckestraat denkt men na hoe aan dit jubileum aandacht kan worden besteed. Door de coronamaatregelen is de planning daarvan op dit moment erg lastig. Maar zeker is dat dit jubileum niet ongemerkt voorbij zal gaan.