Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Fietsen met ster: ReVa is een plein rijker

Het fietsnetwerk dat de gemeente binnen de stad aanlegt, begint steeds meer vorm te krijgen. De paden voeren fietsers van de ene kant van de stad naar de andere vooral langs water, groen en rustige woonwijken. Een mooi voorbeeld van weer een nieuw stukje ‘sterfietsroute’ is de De Constant Rebecquestraat. En Reva heeft er meteen een interessant plein bij.

Sterfietsroutes


Sterfietsroutes zijn bestaande fietsroutes die de gemeente verbetert: fietspaden met tegels worden fietspaden met rood asfalt, ontbrekende stukjes fietspad worden aangevuld en onoverzichtelijke, gevaarlijke plekken worden veiliger gemaakt. Iets meer dan 150 kilometer veilig fietspad kent de stad inmiddels. Soms deelt de fietser het pad met de automobilist, maar dan is die laatste er te gast, zoals aan de Conradkade. Hij mag er niet harder rijden dan 30 km per uur.

De Constant Rebecquestraat

Een van de straten waar auto’s (deels zelfs in twee richtingen) te gast zijn op het fietspad, is sinds kort de De Constant Rebecquestraat. Die straat is nu onderdeel van de sterfietsroute Binnenstad – Scheveningen Haven. Het rode asfalt geeft aan dat het hier een fietspad betreft, ondanks de breedte van de straat. Een gevaarlijk punt in de fietsroute lijkt nog het korte stukje Conradkade bij de Marnixstraat. Een automobilist die, komend vanaf de Newtonstraat, hier tegen het verkeer inrijdt, knalt meteen in de bocht tegen een nietsvermoedende fietser aan. Daarbij komt, dat de combinatie van de drie verkeersborden op de hoek bepaald niet helder is. Hopelijk ontmoedigt het rode asfalt op dat smalle stukje een automobilist voldoende om toch die vijftig meter tegen het verkeer in te rijden.

De Constant Rebecqueplein

De aanleg van dit stukje sterfietsroute was aanleiding om ook dat rommelige plein aan te pakken bij Uniper/Zaal3, halverwege de De Constant Rebequestraat. Van een herkenbaar ‘plein’ was al jarenlang door de geparkeerde auto’s en fietsen feitelijk geen sprake meer. En dan was er bovendien dat lelijke hoge hek van Uniper, het elektriciteitsbedrijf. Een hek dat een raadselachtig grote, lege tegeloppervlakte beschermde tegen buitenstaanders.
Bij de herinrichting van het plein kregen omwonenden de nodige inspraak. Die inspraakmogelijkheid werd behoorlijk interessant, toen bleek dat Uniper een groot deel van dat lege terrein wilde afstaan, waardoor er ineens ruimte was voor een écht plein. Bewoners en omliggende ondernemers kozen voor een ‘groen’ plein: fietsnietjes aan de straatkant, planten aan de zijkanten en middenin deels gazon. Een aantal nieuwe bomen maakt er een echte ‘buurttuin’ van. Het terras van de aangrenzende horeca oogt uitnodigend.