Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Einde aan verdere verkamering?

In de raadsvergadering van 14 mei is een motie aangenomen om stadsbreed de alsmaar voortwoekerende verkamering van panden op zeer korte termijn te stoppen. Al eerder in november 2019 was een motie aangenomen om de verkamering in zeven wijken een halt toe te roepen. Vervolgens nam de raad op 14 en 15 juli op voorstel van GroenLinks, ChristenUnie en Hart voor Den Haag een verdergaand besluit om de Huisvestingsverordening 2019 voor het einde van 2020 op een aantal punten te wijzigen. Wethouder Balster zegde toe tot uitvoering over te gaan.

Over wat al die wijzigingen betekenen voor de stad en specifiek voor ReVa, voeren wij een gesprek met een van de indieners van het voorstel, Marielle Vavier van GroenLinks.

Overzicht wijzigingen

1. Aanvragen vergunning
Er dient weer een vergunning aangevraagd te worden als er voor drie of meer personen een zelfstandige woonruimte wordt omgezet in een onzelfstandige woonruimte. Dit is nu nog vanaf vier personen. Dit is een duidelijke verbetering, omdat het aantal kamers de laatste jaren behoorlijk was toegenomen, zeker ook in onze buurt.

2. Geen vergunningen meer
Wordt er in een wijk al meer dan 5% van de woningen gebruikt voor onzelfstandige bewoning door drie of meer personen, dan wordt een vergunning geweigerd. Valkenbos- en Regentessekwartier zitten nu respectievelijk op 8 en 9%. Dus voorlopig geen vergunningen meer. Mochten woningen, die in het verleden vergunningsvrij omgezet zijn in onzelfstandig woningen voor drie personen worden verkocht, dan bestaat de mogelijkheid de oude situatie te herstellen. Overigens zullen er voor woningen beneden de WOZ-waarde van 199.000, vaak gelegen in de armere wijken, helemaal geen vergunningen meer worden uitgegeven.

3. Overige regels
Er moet een beleidsregel ontwikkeld worden waarin de geluidseisen nader zijn uitgewerkt, er moet een onderzoek komen op welke wijze ‘leefbaarheid’ op buurtniveau bepalend kan zijn voor het al dan niet toestaan van kamerbewoning, en bij nieuwbouw en herontwikkeling zal ook ingezet worden op de duidelijke behoefte aan onzelfstandige woonruimtes.
Al met al vindt Marielle Vavier het besluit stevig en ze verwacht er resultaat van.

Veel andere aandachtspunten

Er zijn overigens nog genoeg andere aandachtspunten, zoals het verbeteren van de registratie van kamers. Een werkbezoek aan Berlijn, waar werkelijk alles geregistreerd wordt op dit vlak, leverde veel informatie op. Nu kan men met veel moeite aan cijfers komen op basis van andere registraties die plaatsvinden. Zeker ook in een buurt met veel zakelijk vastgoedexploitanten zijn er aandachtspunten. De vastgoedsector krijgt te veel ruimte om zijn gang te gaan als het gaat om vergunningen voor het realiseren van kleine studio’s tegen hoge huurprijzen, en de belastingvoordelen die zij genieten ten opzichte van particuliere kopers (geen overdrachtsbelasting en ook bij verkoop gunstige condities). En dan is er nog het witwassen, dat via de vastgoedsector welig tiert. Verder zijn het opvolgen van meldingen door de Pandbrigade en het strikter toepassen van de wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) noodzakelijke maatregelen. En het privaatrecht wint het toch vaak van het publieksrecht. Zo spelen de statuten met sociale regels van de VVE’s geen rol bij het aanvragen van vergunningen.

Conclusies

Alle hiervoor genoemde maatregelen hebben zeker betekenis voor de kamermarkt in onze wijk. In de actuele overzichten van de vergunningaanvragen komt een omzettingsaanvraag in onze wijk op dit moment nauwelijks meer voor. Het echte resultaat zal echter later moeten blijken. Uiteindelijk komt het altijd aan op de kwaliteit van de uitvoering. Alert blijven dus.