Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Drugs eruit, buurt erin

Bewoners van de Weimarstraat en omgeving hebben meer dan genoeg van alle overlast door bezoekers van coffeeshops.

Op 4 juli lieten bewoners van de Weimarstraat en omgeving horen dat ze er meer dan genoeg van hebben: van alle overlast die veroorzaakt wordt door bezoekers van coffeeshops. Een kleine week eerder was er op klaarlichte dag een schietpartij, en het was alleen maar mazzel dat iedereen er met de schrik van afkwam.

De opkomst was ondanks het slechte weer groot. De eigenaar van coffeeshop Galaxy en de voorzitter van de Vereniging Haagse Cannabis Shops zijn er ook. Aan de ene kant vindt de eigenaar van Galaxy het protest terecht. Er zijn te veel coffeeshops in de Weimarstraat, dat vindt hij ook. Aan de andere kant… Hij vertelt over het overleg met de gemeente over een andere plek. Hij had serieuze opties, maar deze werden afgewezen of er komt geen respons. En er zijn afspraken gemaakt over de beveiliging en openingstijden. Dat de schietpartij de druppel was voor bewoners, dat begrijpt hij best. Maar er was die zondagmiddag geen ruzie in de zaak, maar op straat, aan de overkant. Er was wel wat bij hem gekocht, maar die gasten waren weg. Wie is er dan verantwoordelijk? De voorzitter van de Haagse coffeeshops knikt bevestigend en vult aan: het kan overal gebeuren.

Heel veel toeval

Daar geloven bewoners niet meer in, volgens een van de bewoners achter de microfoon. Zij woont hier nu 20 jaar en heeft de straat en de buurt alleen maar slechter zien worden. De coffeeshops trekken te veel mensen zonder enige binding met de buurt. En de schietpartij was zeker geen uitzondering. “Dat zegt de politie steeds: het zijn incidenten, het is toeval. Maar dat gebeurt dan toevallig wel heel erg vaak hier. Er mag 30 km gereden worden, maar er wordt met 50 door de straat gescheurd. Er wordt van alles uit de auto gegooid, er wordt permanent dubbel geparkeerd. Als je er iets van zegt, word je uitgescholden en geïntimideerd. Het gaat maar door. Mensen worden bang.”

“We zijn gelukkig in deze straat en in deze wijk, en hier willen we met onze kinderen wonen”

Een hartenkreet

“Wij wonen hier, dit is ons thuis. Het is geen doorvoerroute voor drugs. We zijn gelukkig in deze straat en in deze wijk, en hier willen we met onze kinderen wonen. We willen hier niet weg. Maar als het zo doorgaat doen we dat wel. En dan zijn wij niet de enige; dan vertrekken er meer gezinnen. En hoe zonde zou dat zijn.” Er zijn ook wethouders, raadsleden, en zelfs een lid van de Tweede Kamer, van het CDA. Hij pleit, met de Haagse CDA-raadsleden, voor de toevoeging van Concentratie als criterium voor toelating van coffeeshops. Ook wethouder Van Asten vindt dit. “Door de bank genomen gaat het best goed met coffeeshops: er zijn duidelijke regels, en de meeste coffeeshophouders houden zich hier ook aan. Maar hier zie je dat het klanten uit de wijde omgeving trekt, er komen mensen vanuit het hele Westland, met scooters en auto’s. Zo is dit deel van de straat inderdaad een soort doorvoerstraat geworden, en dat kan niet. Coffeeshops moeten verhuizen; naar een goede plek aan de rand van de stad, waar klanten met auto’s heen kunnen en weer door kunnen, niet in een woonwijk zoals ReVa. Daar is overleg over.”

Geloofwaardigheid

Maar waarom duurt het zo lang? Het is al jaren zo, en bewoners zien het alleen maar erger worden. Van Asten: “Coffeeshops worden gedoogd, maar de aanvoer is illegaal, dat blijft raar. En ondermijning – want er is méér aan de hand en daar hebben we het ook over – is lastig aan te pakken. Als gemeente zijn we beperkt in de handhaving.” Maar ook Van Asten vindt dat het niet snel genoeg gaat, en hij is blij met deze actie. “Bewoners moeten zich echt laten horen.”
Ook bij de fractievoorzitter van GroenLinks Arjen Kapteijns loopt de regen inmiddels in zijn kraag. “Hartstikke goed dat er zoveel mensen zijn. Ook als GroenLinks zijn we hier allang mee bezig en zo langzamerhand is het iets waar we ons als gemeente over moeten schamen. Vorig jaar is er een motie aangenomen dat er echt alternatieve locaties voor coffeeshops moeten komen. Het is niet zo dat er niets gebeurt, maar dat moet nu toch zichtbaar worden. Verplaatsen klinkt overigens eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Er moeten plekken gevonden worden waar men er geen last van heeft, en ook daar moet met bewoners en/of ondernemers gesproken worden.” En verder moet een wijk als ReVa betaalbaar blijven. Aan ‘verhipping’, zoals Kapteijns het noemt, zijn ook grenzen. Niet iedereen voelt zich daarbij thuis.

Burgemeester(s)

Een paar dagen na de schietpartij werd de nieuwe burgemeester, Jan van Zanen, geïnstalleerd. In zijn toespraak noemde hij ondermijning als prioriteit. In de Volkskrant wordt een van de initiatiefnemers van WijWeimar geciteerd: “Pauline Krikke opende het Wijklaboratorium, Remkes is langs geweest. Van Zanen mag komen sluiten, zodra de problemen zijn opgelost.”