Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stuur een brief naar de raad over criminaliteit Weimarstraat!

Foto: AD

Beste buurtbewoners,
Hartelijk dank voor alle steun en hulp in de afgelopen dagen om aandacht te vragen voor onze wijk, in het bijzonder voor de Veiligheid in de Weimarstraat. Ondanks de regenachtige dag hebben we een geslaagde buurtactie gehad op zaterdag 4 juli. Ruim 200 mensen hebben hun handtekening gezet, en nog veel meer hebben aangeven dat het tijd is voor een betere aanpak. Er waren raadsleden van 10 politieke partijen aanwezig en drie wethouders. En ook de media hebben er de nodige aandacht aan besteed:

De Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-haagse-weimarstraat-is-het-zat-buurt-erin-drugs-eruit~b3d436c6/

AD: https://www.ad.nl/den-haag/weimarstraat-staat-op-tegen-coffeeshopterreur-desnoods-protesteren-we-hier-elke-week~ad4bcccf/

Omroep West: https://www.omroepwest.nl/nieuws/4071050/Omwonenden-Haagse-Weimarstraat-zijn-drugsgeweld-zat-en-claimen-buurt-terug

Den Haag FM: https://denhaagfm.nl/2020/07/03/buurtbewoners-weimarstraat-zijn-drugsgeweld-zat/

Wij willen nu doorpakken op twee manieren, waarbij we nog eenmaal jullie hulp vragen:

 1. In de loop van de zomer organiseren we een buurtkinderfeest. Daarmee laten we opnieuw op een gezellig manier zien dat de buurt van de bewoners is en niet van de veroorzakers van overlast.
 2. Aanstaande dinsdag (14 juli) vergadert de gemeenteraad voor het laatst voor hij met vakantie gaat. Dat is dan ook de laatste kans om snel maatregelen te nemen die volgende geweldsincidenten kunnen voorkomen. Wij willen jullie vragen nog eenmaal, via het onderstaande bericht, de raadsleden op onze punten te wijzen. Dat kan door het mailtje hieronder te versturen aan de raadsleden die zaterdag ook bij de buurtactie aanwezig waren. De emailadressen staan ook hieronder.

Tot slot, mocht je het zelf leuk vinden om betrokken te raken of op welke manier dan ook een positieve bijdrage aan de buurt te leveren, laat het dan gerust weten.

Met vriendelijke groeten, en dank voor alle steun, namens alle organisatoren van de buurtactie,
Tomas

Mail aan het gemeentebestuur & raad:

robert.barker@denhaag.nl; pvv@denhaag.nlarnoud.vandoorn@denhaag.nllesley.arp@denhaag.nlayse.yilmaz@denhaag.nl;arjen.dubbelaar@denhaag.nlHanneke.vanderwerf@denhaag.nlpieter.grinwis@denhaag.nlJanneke.Holman@denhaag.nl; Arjen.Kapteijns@denhaag.nlkavish.partiman@denhaag.nlpeter.bos@denhaag.nl;frans.hoijnckvanpapendrecht@denhaag.nladeel.mahmood@denhaag.nl;

Geachte raadsleden,

Hartelijk dank voor de aanwezigheid van velen van u op onze buurtactie in de Weimarstraat afgelopen zaterdag. Van velen van u hoorden we ondersteunende geluiden, daar ter plekke, op twitter en elders. Verschillende Haagse politieke partijen hebben eerder via moties, notities, schriftelijke vragen, blogs en persberichten al aangegeven dat er ingegrepen moet worden op en rondom de Weimarstraat. Het is nu zaak om deze papieren tijgers ook tanden te geven.

Wij constateren het volgende:

 1. Ondanks maatregelen aangekondigd door burgemeester Remkes openen er nog steeds nieuwe zaken met een schimmig karakter hun deuren.
 2. Ondanks het verbod op verkamering worden meerdere leegstaande panden nu omgebouwd tot ‘mini-appartementen’. Hier worden vergunningen afgegeven waarbij de gemeente ‘vergeet’ de mogelijkheid te bieden aan omwonenden om inspraak te leveren.
 3. Het plaatsen van de politie camera bij de kruising Weimarstraat/Noorderbeekdwarsstraat leidt wel tot meer registratie, maar niet tot ingrijpen door de politie vanwege capaciteits- en prioriteitskeuzes.
 4. Door de voortdurende wisseling van burgemeesters moeten wij als bewoners steeds opnieuw bestuurlijke aandacht vragen.
 5. De overconcentratie van coffeeshops, met bijbehorende verkeers en andere overlast, nabij een basisschool, wordt niet opgelost.
 6. In 80 procent van Nederland geldt een afstandscriterium: binnen 250 meter van een (basis)school géén coffeeshop. Onderzoek wijst uit dat óók basisschool kinderen gevoelig zijn voor drugs(criminaliteit), en de Toermalijn kent deels een kwetsbare populatie.
 7. Den Haag geldt geen afstandscriterium voor basisscholen en meent men dat een muurtje dat de zichtlijn doorbreekt voldoende preventieve werking heeft.

 8. een absoluut dieptepunt in de lange serie geweldsincidenten: een schietpartij op klaarlichte dag, tussen het winkelende publiek en passerende ouders met kinderen, vond anderhalve week geleden plaats.

Het is daarom (totdat structurele maatregelen een blijvend effect hebben) nodig nu per direct een noodoplossing te vinden om de veiligheid en leefbaarheid van de Weimarstraat overeind te houden.

De buurt doet daarom een appel op u om in de komende raadsvergadering het verschil te maken – uw laatste vergadering voor de vakantie en daarmee de laatste kans op korte termijn maatregelen te nemen – op de volgende punten:

 • De gemeente wijst meerdere nieuwe locaties aan voor coffeeshops om zich te vestigen, en deze worden beschikbaar gesteld aan de coffeeshopondernemers van de Weimarstraat.
 • Per direct handhaving van het nationale coffeeshopbeleid rondom scholen.
 • Er worden, totdat een integraal verbeterd verkeerscirculatieplan is gerealiseerd voor de buurt, verkeersingrepen gedaan die de verkeersveiligheid verbeteren en minder verkeer door de weimarstraat geven.
 • Er wordt een noodverordening ingesteld totdat een nieuwe APV van kracht is, om ongewenste en malafide vastgoedtransacties tegen te gaan en de politie meer mogelijkheden voor handhaving te geven, vergunningsaanvragen op te schorten en wanneer nodig tijdelijk sluiten van panden.
 • Start met een aanpak die gelijk is aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht; waarbij pand voor pand de boeken worden gecontroleerd en de economische activiteit wordt gemonitord.
 • Stel een stadsmarinier (op Rotterdamse leest geschoeid, dus met bevoegdheden, budget een doorzettingsmacht)  en 4 handhavers aan, dedicated op de Weimarstraat.
 • Wijs het gebied aan op basis van de Rotterdamwet om verkamering tegen te gaan door huurders te toetsen op overlastverleden.

Wij vertrouwen erop dat u, samen met ons, woorden wilt omzetten in daden.
Bijlage: overzicht (gewelds)incidenten Weimarstraat en rondom sinds 2011.