Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van Regentesselaan naar Regentessepark Een planaanzet

De ooit zo majestueuze Regentesselaan, samen met Beeklaan en Valkenboslaan een van de ‘longen’ van het eind 19e eeuw aangelegde Regentessekwartier, kan wel een stevige update gebruiken. En dat geldt vooral voor het deel tussen de Loosduinseweg en het Regentesseplein.

Enige jaren terug staken enkele bewoners van de Regentesselaan de handen uit de mouwen onder de titel ‘Samen weer trots op de Regentesselaan’. De acties leidden onder meer tot het aanleggen van een pad in de middenberm, beperking van het chaotische parkeren en de realisatie van een aantal groene perken. Er was nog veel meer ambitie, maar helaas smoorde deze in het gebrek aan financiële steun van de gemeente.

Nieuw initiatief, nieuwe kansen

Zeno Schütte woont met vriendin en zoontje in de Weimarstraat. Hij is geboren in de Edisonstraat en in de buurt opgegroeid. Hij studeerde planologie en is werkzaam geweest als projectmanager gebiedsontwikkeling in Amsterdam Noord. Momenteel werkt hij freelance. Zeno wandelt regelmatig via de Regentesselaan richting De Verademing. Die Regentesselaan, en met name de vrij desolate staat van de middenberm, hield hem al een tijdje bezig. Ook hoorde hij van het eerdere initiatief. En zo ontstond het idee tot verbetering. Hij maakte een analyse van de huidige verrommelde situatie, een verkenning van de potentie en de mogelijkheden en uiteindelijk een programma van wensen en een planaanzet. Een en ander voegde hij samen in een document: www.regentessepark.nl. Hij spreekt in zijn presentatie nadrukkelijk over 500 meter Regentessepark. Je zou gewoon moeten kunnen doorlopen op een mooi pad door een verbeterde indeling van de ruimte. Het pad dat er op initiatief van de bewoners al ligt, zou moeten worden vrijgemaakt en er zouden mooie groenperken aan moeten worden toegevoegd. Wellicht kunnen er op proef ook een aantal parkeerplaatsen anders/groener ingevuld worden. Een door bewoners en gemeente gedragen onderhoudsplan is een van de randvoorwaarden voor dit plan.

Hoe gaat het verder als het aan Zeno ligt

Zeno ziet zijn initiatief als een aanzet om verder te gaan daar waar de eerdere initiatieven zijn gestopt. Daarom is hij in gesprek met de initiatiefnemers voor de verbetering van het Regentesseplein. Ook zoekt hij nieuwe enthousiastelingen. Wellicht kan er samen opgetrokken worden bij de nog te organiseren bijeenkomst rond dit plein.
Wie mee wil denken en mee wil doen, kan zich melden via info@regentessepark.nl ter attentie van Zeno Schütte.