Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Update Stadstuin Emma’s Hof

Emma’s Hof ligt er schitterend bij. De vrijwilligers verzorgen de tuin goed en sproeiden erop los met het droge en warme weer. Helaas moest het haar hekken vanwege het coronavirus een tijd sluiten, maar vanaf 2 juni is de tuin weer gefaseerd open. De landelijke richtlijnen volgend met aangepaste looproutes en eenrichtingsverkeer.

Niet stilgezeten

Naast het groenonderhoud is er de afgelopen periode meer onderhoud gepleegd. Alle geplande schoonmaakklussen zijn uitgevoerd. De wilgentenen schutting van de zentuin is vervangen, evenals de stoelen die daar stonden. Het insectenhotel dat vorig jaar is gemaakt, is opgehangen jachter Holke’s Huisje. In de werkplaats is opgeruimd, getimmerd, gesorteerd en geschilderd. De zwengelpomp is gerepareerd. Er is een prachtig mozaïek gemaakt als haardplaat achter de kachel in het Huisje. Er zijn reparatiewerkzaamheden aan de beekloop en de sijpelmuur in de zentuin uitgevoerd. Het filtersysteem in de vijver is vervangen.

Renovatie Holke’s Huisje

En er is meer goed nieuws! De crowdfunding voor Holke’s Huisje heeft € 2.450 opgeleverd. Fonds 1818 draagt € 5.000 bij en het stadsdeelkantoor Segbroek vult het bedrag aan met max. € 7.500. De opdracht is verstrekt en hopelijk kan er snel worden gestart met de werkzaamheden. Het bestuur van Emma’s Hof is dankbaar voor alle gulle giften!