Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Toen het Servicepunt in de Regenvalk dicht ging …

Toen het Servicepunt in de Regenvalk dicht ging …

Op 11 mei gingen kappers en nagelsalons weer open. Doorgegroeide kapsels konden weer geknipt en geverfd, nagels gefatsoeneerd, het was zelfs weer mogelijk om tatoeages te laten zetten.
Maar hoe was het op 11 mei voor buurtbewoners die hulp nodig hadden? Die vóór 16 maart nog gewoon de Servicepunten in de Regenvalk en het Lindenkwadrant binnen konden lopen met hun vragen?

Gaitrie Sahtoe is coördinator van deze servicepunten: “In een Servicepunt XL kunnen buurtbewoners terecht met vragen over wonen, welzijn, werk et cetera. Men kan langskomen voor allerlei praktische dingen, om iets te scannen of te kopiëren bijvoorbeeld, om informatie over de ooievaarspas te krijgen, of om een aanvraag voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te doen. Lukt het niet alleen, dan helpen cliëntondersteuners. En als problemen ingewikkelder zijn, dan wordt er een afspraak gemaakt met het maatschappelijk werk.”

Lockdown op 16 maart

Zo ging het altijd, maar de wijkcentra zijn sinds half maart dicht, en dat was ook nog zo op 11 mei. Gaitrie: “We weten niet hoelang het nog duurt. Met alle Servicepunten XL samen is er nu één telefoonnummer waar alle vragen binnenkomen. Daar wordt met mensen besproken wat er aan de hand is, en informatie gegeven waar men zelf weer verder mee kan. Als het ingewikkelder is, gaan mensen nog steeds naar de maatschappelijk werkers, maar nu niet meer live. Alles gaat telefonisch, of met beeldbellen. Zo werken de maatschappelijk werkers en de ouderenconsulenten nu.”

Wmo-aanvragen

Gaitrie: “Gelukkig zijn de aanvragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een scootmobiel, of een traplift uit de Wmo nu gemakkelijker dan een paar jaar geleden. Toen was het een lange ingewikkelde vragenlijst. Nu niet meer, dat scheelt. Als het nodig is, helpen wij mensen – op afstand – met de aanvraag: staat alles erin, is de vraag duidelijk? En we helpen zo nodig ook met de voorbereiding op het gesprek met de Wmo-consulenten, die de vragen afhandelen. En ook zij werken vanuit huis. Ze gaan niet meer langs bij mensen voor het zogeheten keukentafelgesprek; dat doen zij nu ook telefonisch.”

Onzekerheid valt zwaar

“Er kwamen altijd al veel vragen over financiën, maar het valt op dat er in deze tijd ook veel ZZP’ers bellen die willen weten waar ze aan toe zijn en waar ze terecht kunnen. Mensen die ongerust zijn over hun bedrijf, hun inkomen, de toekomst. Ook krijgen we meer vragen over maaltijden, als koken niet meer lukt, of mensen geen boodschappen meer kunnen doen. Onze maatschappelijk werkers merken dat hulpvragen complexer zijn: echtscheidingen, spanningen in huis, eenzaamheid. Onzekerheid is voor veel mensen echt heel zwaar.

Telefonisch

Op 11 mei vertelde Gaitrie dat het Crisisteam van Xtra elke week bij elkaar komt om te bespreken wat de mogelijkheden zijn: “Wat er al kan, wat er mag, en wat nog niet. Zoals het nu gaat, alles telefonisch… dat is best ingewikkeld. Maar er is gelukkig veel begrip voor dat het zo moet. Niemand kan er iets aan doen, het virus overkwam ons en mensen zijn blij dat de hulp, weliswaar anders, toch doorgaat.”