Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hartenkreet voor gemeente van bewoners rond De Verademing

Den Haag, Park de Verademing, 4 juni 2020

Beste wijkwethouder, beste Robert van Asten,

Onze hartenkreet hoort waarschijnlijk op uw bureau thuis, u bent onze wijkwethouder. Kunt u ons verder helpen? Graag willen we met u een gesprek over ons park De Verademing.

Met vriendelijke groet,

Piet Driest (namens vele mensen uit de buurt, zie onderaan deze brief), Gaslaan 133b,
06-53755896

Cc betrokken partijen

Park de Verademing wordt weer vuilnisstortplaats

Jammer voor de omwonenden maar de gemeente en sommige bezoekers laten langzaam maar zeker het park De Verademing verloederen, zodat het weer als vuilstort kan worden ingezet en de vuilverbranding weer bij de elektriciteitsfabriek kan plaats vinden. Hopelijk wordt dit sombere beeld geen werkelijkheid.

Maar

  • Het park wordt zeer intensief gebruikt en door alle nieuwbouw erom heen (o.a. die van het Energiekwartier) steeds intensiever; de faciliteiten (wc, water, voldoende afvalbakken) blijven achter of ontbreken geheel.
  • Het park is een verzamelplaats van pizzadozen, drankflessen, shoarmaverpakkingen, blikjes, peuken, picknickrestanten, lege lachgasballonnen, plastic wietzakjes, aanstekers. Kortom iedere genotzoeker en iedere verslaafde komt in het park ongestoord aan zijn trekken en flikkert zijn afval in de struiken.
  • In het weekend en helemaal bij de lange weekenden (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Koningsdag, 5 mei) is de reiniging afwezig, zodat meestal op zaterdagochtend de vuilnisbakken al vol zijn en de rotzooi maar zo’n beetje richting volle bak wordt gepleurd.
  • Door onvakkundig verplaatsen is een aantal 25-jaar oude ceders dood; de verplaatsing van de bomen was kennelijk nodig vanwege het opknappen van het park (voor 6 miljoen). Een paar dode bomen staan nog in het park. Ook behoorlijk wat struiken hebben de “verbetering” van het park niet overleefd.
  • Voor de aanleg van het kabelnetwerk van T-mobile is het park omgeploegd en nu T-mobile klaar is, komt KPN met hetzelfde ploegwerk. De gemeente is er niet in geslaagd (of heeft er geen moeite voor gedaan) er één net van te maken of op zijn minst de straten en het park maar een keer open te laten graven.
  • Het intensieve gebruik komt ook door de snel doorgaande verkamering van de wijk (verbod op verkamering is zo lek als een mandje, makkelijk te omzeilen en wordt niet gehandhaafd). Logisch dat kamerbewoners en buitenlandse arbeiders die met velen op een klein appartementje wonen, door hun ellendige huisvesting het park als huiskamer gebruiken.
  • Hondenverbod en andere verboden op het park worden niet gehandhaafd.
  • Scooters (en vooral de bestel-koeriers) gebruiken het park als wegafsnijder (wordt kennelijk ook gedoogd).
  • Niemand wordt erop gewezen zijn/haar rotzooi, afval op te ruimen.
  • Sinds kort is er een lachgasballon-vulstation bij het park gesignaleerd (wij veronderstellen gedoogd, want de langsrijdende politie doet niets), dit levert extra lege ballonnen op.

Omwonenden doen hun best voor het park en willen best meewerken. Er zijn inmiddels groepen omwonenden die zich bezig houden met de compostbakken, er is een groep plastic ridders die rotzooi opruimen, sommige mensen geven het stuk park voor hun deur water, een groep die struiken en bloemen plant, de omwonenden zorgen voor de bijenkorven. maar het werkt zeer demotiverend als ondertussen de gemeente een duidelijk signaal afgeeft weinig of niets om het park te geven en niets doet aan onderhoud of handhaving

Wat ook niet helpt, is dat het volstrekt onduidelijk is wie over het park gaat, waar de vele klachten terecht komen. Er wordt gepingpongd tussen de projectontwikkelaar, het stadsdeel, de centrale gemeente en de afdelingen sport, recreatie, stedelijk beheer, groen, milieu, stedelijke ontwikkeling.

Nog steeds doen wij omwonenden ons best, nog steeds beschouwen we het als ons park, waar we trots en blij mee zijn. Maar de gemeente maakt het ons niet makkelijk.

De volgende buurtbewoners ondertekenen deze oproep:

Suze Stiphout, Jens Larsen, Annelies Olierook, Mijke Kluwer, Fred van de Schilde, Michaela Sormani, Andre Hack, Lisette Hack, John Morris, Suzanne Spaa, Siham Benbrahim, Jens Mijers, Danielle van Son, Laressa Mulder, Piet Driest, Cies Pierrot, Ahmed el Shenny, Jochem Steekstra, John van Schaik, Loi Snellink, Erik Snellink, Maartje Jung, Meike vd Wouw, Bouwe van der Sluis, Sophie van Eck, Thijs Molenaar, Ellen Hoogland, Rick Noordhuizen, Ingeborg Heezen, Vic Levy, Jose van Leeuwen, Petra van Schie, Tim Krispijn, Mick Krispijn, Dustin Gods, Michiel van Zuijlen, Veronique Sodano, David Lucas, Lenne Baboeram, Annita Kleijn, Friederike Tiemersma, Astrid Veen, Jack Kruizinga, Marije de Groot, Renate van Beek, Agnes van Duffelen, Steven van der Waals, Maarten Okkersen, Marjan, Huub van Heesewijk, Yvonne Malherbe, Pim Piët, Wouter Anink, Tyscha, Daphne Monshouwer, Remko Monshouwer, Ed van den Heuvel, Viviene van Leeuwen, Naima Mohanis, Aziz Mohanis, Ellen Nijkamp, Sandra Nijkamp, Debby Harms, Gheeta Jhagru, Chi Li, Dew Li, Andrea Eckelmann, Jayanti Ganesh, Ramish Panchoe, Chris Tetteroo, R. Bindesrisingh, Kathleen Geertjes